Een begin

De bijbel begint met een gedicht. Een indrukwekkend verhaal waarin chaos verandert in een geordende, leefbare, kleurrijke, creatieve van leven borrelende plek. En dat alles in ‘een begin’. Je zou bijna zeggen in een ‘ogenblik’. Opmerkelijk trouwens dat er geen lidwoord gebruikt wordt. Volgens verschillende rabbijnse tradities zijn er wel meerdere ‘beginnen’ (is dat een woord…) geweest.

Dat woord ‘begin’ is in het Hebreeuws een woord dat ook de betekenis heeft van ‘hoofdzaak’, het belangrijkste deel. Met andere woorden ‘begin goed al goed’. Of een goed begin is het ‘hele’ werk.

Wat gebeurt er dan precies in dat begin? Geen flauw idee, maar we hebben wel wat aanwijzingen. Het is een geboorteverhaal, er wordt ‘gebaard’. Dit Hebreeuwse woord ‘bara’ of scheppen heeft de betekenis van vormgeven. Er zit hier iets achter, een creatieve Geest. Een ‘intelligent ‘design. Deze creatieve Geest wordt ‘Ruach’ genoemd. Adem of wind, levensenergie. Later in de bijbel als Mozes vraagt aan God wat is je naam. Dan antwoordt Hij/Zij/Het: ‘Ik ben die ik ben’. JHWH, letterlijk zoiets als ‘de zijnde, de grond van alles wat bestaat. Die creatieve Geest van het begin! God laat zich niet vangen in een woord of een concept. Zelfs niet in het woord ‘God’. Alle woorden of concepten zijn slechts pogingen het onbevattelijke wat begrijpelijker te maken. Maar de werkelijkheid van de creatieve Geest, de grond van alles wat bestaat, is altijd complexer dan de beelden en woorden die wij eraan geven. Of zoals Jezus later zou zeggen: ‘De wind waait waarheen hij wil’.

Met de stichting In Perspectief willen we op een creatieve wijze proberen mee te zeilen op de wind. Dit doen we door soms concepten van God die beperken en mensen uitsluiten af te breken, of door te proberen de creatieve liefde van God juist te benadrukken.

Hiervoor richten we ons met name op die 66 boeken die we de bijbel zijn gaan noemen. Waarin, zo geloven wij, de creatieve Geest zich op allerlei manieren heeft laten zien. Bijvoorbeeld in de geschiedenis van Israël, maar ook in de persoon van Jezus. Dat wil trouwens niet zeggen dat er ook niet op andere plaatsen sporen van de creatieve Geest zijn te vinden. Deze hele aarde is immers vol van de heerlijk van God.

Voor ons is het na een paar jaar stilte ook weer een nieuw begin. We zijn vol enthousiasme begonnen met een podcast, WimTalk, geheten. Waarin ik samen met Peter praat over het indrukwekkende boek van Richard Rohr, het Christus mysterie. Echt een aanrader. Inmiddels hebben we vier afleveringen gemaakt. Het begint weer te borrelen. We broeden ook op wat fysieke/hybride bijeenkomsten. Maar voor nu wordt vervolgd…

2 reacties op “Een begin

 1. SCHEPPING AARDE
  Ooit, lang geleden was er de schepping van de aarde,
  Wel eens aan gedacht, wat is daar nu van de waarde.
  Het binnenste van deze bol is zwavel en vuur,
  Het buitenste is gevormd van klei en steen tot een muur.

  Mensen worden vergeleken met planten, stenen en dieren,
  Henoch maakte zelfs een profetie over schapen en stieren.
  Er staat geschreven: Het stof van Jacob is geteld,
  Ook de kinderen van Abraham zitten in stenen bekneld.

  Het aantal kinderen is als het zand der zee,
  Dat zijn al de gevallen engelen, ze tellen toch nog mee.
  Ze zijn met z’n allen gegooid in de vuurzee van de aarde,
  Toch vindt de Allerhoogste ze nog steeds van grote waarde.

  Hopelijk begrijpt u zo waar het plan God’s in voorziet,
  Incarnatie vormt de weg van steen, stof, plant, dier naar mens,
  Iedere keer een andere vorm, zo bepaald God en een ander niet,
  Kiest u uit uw vrije wil God als hoogste, dat voldoet aan Zijn wens.

  Nu zijn we aan het einde van de eerste verlossingsperiode,
  Vele valse leraren zeggen maar wat, het lijkt wel de mode.
  Zeer veel religies vormen het rijk van deze aarde,
  Jezus rijk is NIET hier en Zijn rijk heeft de juiste waarde.

  Zijn rijk is niet te vinden in een gebouw van steen,
  Daar vind je de foute leer en anders geen.
  God zoeken doe je alleen maar met het hart,
  Bidt in stilte, in je gedachten, dat is de goede start.

  Lees via de link de uitgebreide uitleg:

  https://www.debeloofdeschepping.nl/de-vrije-wil

  Openbaring 20:10 ‘En de duivel, die hen misleidde, werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn. En zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheid. ‘

  Het Griekse woord “aionion”, dat gewoonlijk met “eeuwig” wordt vertaald, betekent niet per definitie “eeuwig”. Het verwijst specifiek naar een “tijdperk” of een “eon”, een specifieke tijdsperiode. Het is echter een periode die wij als mensen – miljarden jaren – niet kunnen overzien.

  UITLEG: Het binnenste van de aarde is de Hel, vuur en zwavel.

  Lucas 3:8 Brengt dan vruchten voort, die aan de bekering beantwoorden. En gaat niet bij uzelf zeggen: Wij hebben Abraham tot vader; want ik zeg u, dat God bij machte is uit deze stenen Abraham kinderen te verwekken.

  Numeri 23:10 ‘Wie heeft het stof van Jakob geteld, en het aantal, het vierde deel van Israël? Moge mijn ziel de dood van de oprechten sterven en mijn einde zijn als dat van hem. ‘

  Openbaring 6:8 En ik zag, en zie, een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was [de] dood, en het dodenrijk volgde achter hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel der aarde om te doden, met het zwaard, met de honger, met de zwarte dood en door de wilde dieren (RELSCHOPPERS) der aarde.

  UITLEG: Dit zijn maar DRIE van de vele voorbeelden van Incarnatie.

  Let op: Reïncarnatie kan niet, want dat is een teruggang in de hardere materie, dat is liefdeloos en is dus niet passend bij de Liefde van God.

  Galaten 3:6-9 ‘Op dezelfde wijze heeft ook Abraham God geloofd en het is hem tot gerechtigheid gerekend. Gij bemerkt dus, dat zij, die uit het geloof zijn, kinderen van Abraham zijn. En de Schrift, die tevoren zag, dat God de heidenen uit geloof rechtvaardigt, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd: In u zullen alle volken gezegend worden. Zij, die uit het geloof zijn, worden dus gezegend tezamen met de gelovige Abraham. ‘

  UITLEG: Deze tekst zegt zeer duidelijk dat ALLEN die geloven kinderen van Abraham zijn, dus dat zijn niet de Israëlieten op deze planeet. Zie ook de volgende tekst.

  Hosea 1:10 Eens echter zullen de kinderen Israëls talrijk wezen als het zand der zee, dat niet te meten of te tellen is. En ter plaatse waar tot hen gezegd wordt: Gij zijt mijn volk niet – zullen zij genoemd worden kinderen van de levende God.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*