ANBI-INSTELLING

STICHTING IN PERSPECTIEF TE AMERSFOORT IS EEN ANBI-INSTELLING
De belastingdienst stelt met ingang van 1 januari 2014 aanvullende eisen aan een ANBI-instelling.
ANBI is de afkorting van Algemeen Nut Beogende Instelling. Als een organisatie of stichting voldoet aan de eisen, betekent dit onder andere dat giften aan de organisatie of stichting in aanmerking komen voor de giftenaftrek bij uw belastingaangifte.
De navolgende gegevens dienen openbaar te zijn en staan op de website van onze stichting vermeld.

ALGEMENE GEGEVENS STICHTING
1. NAAM, ADRES EN ANDERE RELATEERDE GEGEVENS
* Naam van de Stichting: Stichting In Perspectief
* Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer van Stichting In Perspectief is 813550130
* Het postadres van Stichting In Perspectief is: Cathalijnepolder 14, 3825 LC Amersfoort
* Website: www.inperspectief.com
* Email-adres: info@inperspectief.com

2. DOELSTELLING
De statutaire doelstelling van Stichting In Perspectief is het onderzoeken, koesteren en delen van:
* Gods liefdevolle plan met de mens. In de persoon van Jezus Christus is Hij naar ons toegekomen, heilbrengend voor alle mensen. Gods liefde is sterker dan welke menselijke barrière ook
* Het Godsbeeld zoals dat geopenbaard wordt in het Oude en Nieuwe Testament
* De joodse wortels van het geloof, in bijbels perspectief.

3. BESTUURDERS
Namen en functie van de bestuurders
Peter Hoogendijk: Voorzitter
Pieter Nederlof: Penningmeester
Saskia Hoogendijk: Secretaris
Anja Hoogendijk: Lid
Caroline Nederlof: Lid

4. BELONINGSBELEID
Bestuurders en vrijwilligers ontvangen geen vergoeding.

financiële verantwoording

Klik hier voor de financiële verantwoording over 2020

erkend door Belastingdienst

Als onafhankelijke stichting ontvangen we geen subsidie van enige instantie en zijn dus afhankelijk van de giften van enthousiaste particulieren. Om de basis van ons werk te verbreden, hebben we jouw steun nodig.

Giften zijn fiscaal aftrekbaar, In Perspectief is een zogenaamde door de belastingdienst erkende ANBI Stichting.
Jouw bijdrage kun je overmaken op onze Rabo-bankrekening met IBAN nummer NL 98 RABO 0104 9677 14 (BIC RABONL2U) ten name van Stichting In Perspectief te Amersfoort.
Uiteraard kun je ook periodiek een vast bedrag overmaken of wij kunnen dit bij jou incasseren. Stuur hiervoor je gegevens naar info@inperspectief.com. De gegevens die wij van je willen hebben zijn: naam, adres, woonplaats, bedrag en frequentie (maand, kwartaal, halfjaar, jaar). Graag er even bij zetten dat je akkoord bent dat het bedrag door middel van incasso van je rekening wordt afgeschreven door ons.
Van harte aanbevolen!

ANBI status
De Belastingdienst heeft de Stichting In Perspectief te Amersfoort per 1 januari 2008 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor blijven uw giften aan In Perspectief aftrekbaar van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). Ons fiscaalnummer is 813550130.
Klik hier voor de vermelding van In Perspectief op de website van de Belastingdienst.