Jaarverslag activiteiten 2016 1038

VERSLAG VAN DE UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN DOOR STICHTING IN PERSPECTIEF IN 2016

Ook in 2016 heeft Stichting In Perspectief weer 6 studieavonden in de Brugkerk te Amersfoort georganiseerd. Op deze avonden hebben verschillende sprekers gesproken over diverse onderwerpen die passen binnen de doelstellingen van de Stichting. De eerste vier avonden stonden in het teken van ‘heelwording’. Het aantal mensen dat deze avonden bezocht, verschilde nog al: van enkele tot ruim 30 mensen. De hiervoor gemaakte reclame speelde hierbij een belangrijke rol en zal dan ook in 2017 meer onze aandacht hebben.

Op zaterdag 29 oktober 2016 hebben wij weer een studiedag georganiseerd, waar ruim 30 deelnemers aanwezig waren. Sprekers waren Michael Wittocx, die over de rol van de Tempel in het plan van God sprak; Klaas Goverts, die over het grote verhaal van de Bijbel ofwel ‘de heelwording van hemel en aarde’ sprak; tenslotte sprak Wim Hoogendijk over vervreemding en heelwording in het licht van 21e eeuw. De reacties na afloop van deze dag waren erg positief en bevestigen ons in de mening dat een studiedag in een behoefte voorziet.

Op onze website plaatsen wij zoveel mogelijk lezingen van de studieavonden en de studiedag. Tot onze vreugde zien wij dat onze website steeds veelvuldiger wordt bezocht en dat ook veel lezingen (gratis) worden gedownload.

Ook in 2016 werden wij meermaals ontroerd door reacties van bezoekers van onze website en in gesprekken met mensen die onze studieavonden of onze studiedag bezochten. Zij waren, net als wij, onder de indruk gekomen van het kloppende hart van onze hemelse Vader, dat naar Zijn hele schepping uitgaat.

Eind juni nam het bestuur afscheid van zijn penningmeester: Jan Geert Schouwstra. Met heel veel dankbaarheid denkt het bestuur terug aan het vele werk dat hij voor Stichting In Perspectief heeft gedaan. Gelukkig kon deze vacature en een nog bestaande vacature snel worden opgevuld: per 1 juli 2016 is Pieter Nederlof als penningmeester en Caroline Nederlof als algemeen bestuurslid toegetreden.

Ongeveer elke 6 weken is het bestuur in 2016 bij elkaar gekomen en werden er veel praktische zaken geregeld, zoals de organisatie van de studieavonden en van de studiedag. 
Daarnaast hebben we eind augustus als bestuur een retraite dag gehouden. Wij hebben onder andere gekeken, welke talenten er aanwezig zijn bij de bestuursleden en hoe deze zo goed mogelijk ingezet kunnen worden. Ook hebben wij nagedacht over de koers van In Perspectief. Hoe kunnen wij met onze echt Goede Boodschap zoveel mogelijk mensen bereiken?

Eén van de manieren waarop wij denken dit te kunnen bereiken, is door de studie-avonden in meer een huiskamersfeer te organiseren, waar meer ruimte is voor interactie. In 2017 zal dit voornemen verder worden uitgewerkt.

Verder willen wij ook meer eigentijdse communicatiemiddelen inzetten voor het verspreiden van de Goede Boodschap. In december werd onze facebookpagina operationeel en kunnen wij nu ook op deze wijze een hoop (nieuwe) mensen bereiken.  

In 2016 heeft het bestuur aan zijn woordvoerder, Wim Hoogendijk, opdracht gegeven  tot het schrijven van een standaardwerk over het Evangelisch Universalisme, waarin op een laagdrempelige wijze  wordt verteld dat het Evangelie echt Goed Nieuws is: een verzekering van de uiteindelijke verzoening van ieder mens met God. Begin 2018 hopen wij dit boek op grootse wijze te gaan presenteren.

Het bestuur kijkt met dankbaarheid terug op het jaar 2016 en ziet uit naar de nieuwe mogelijkheden in 2017, alles in afhankelijkheid van Gods zegen.

Tenslotte is het goed om te weten dat het bestuur en diens woordvoerder geen vergoeding voor alle activiteiten ontvangt.

 

Meer artikelen...