Jaarverslag activiteiten 2018 198

In 2018 heeftStichting In Perspectief weer verschillende activiteiten georganiseerd. Zo waren er 2 Bijbelstudie avonden, die allebei in de Brugkerk te Amersfoort zijn gehouden en waar onze woordvoerder Wim Hoogendijk de studies heeft gegeven. De avond van 16 maart 2018 had als thema ‘De missie van Jezus... vanuit Mattheüs11’ en de avond van 28 september 2018 had als thema ‘De grondtoon van de geschiedenis’.
Op 20 april 2018 werd een huiskamergesprek gesprek gehouden, zoals de naam al zegt, in het huis van 2 van onze bestuursleden. Op zo’n avond, waar maximaal 15 bezoekers aanwezig kunnen zijn, wordt-na een korte inleiding-met elkaar doorgepraat over een bepaald thema. Het thema was deze keer‘Gods wil en goed& kwaad‘ en de korte inleiding werd door Wim Hoogendijk gehouden.Dit was de tweede keer dat een huiskamergesprek werd gehouden en ook nu waren de deelnemers weer heel enthousiast. Mensen ervaren een minder hoge drempel om aan een huiskamergesprek deel te nemen en in deze informele sfeer ontstaan er gemakkelijk open en diepgaande gesprekken.
 
Tenslotte werd op 3 november 2018 onze jaarlijkse studiedag gehouden. We kijken terug op een zeer mooie dag vol van ontmoeting, studie, bezinning en zorg voor de inwendige mens. Het thema van deze dag was ‘De grondtoon van ons bestaan‘. Wim Hoogendijk hield een inspirerende studie over de grondtoon. Hij liet ons in zijn verhaal niet alleen zien waar we de grondtoon kunnen ontdekken in het Oude Testament en in de woorden en leven van Jezus, maar ook in de actualiteit. Peter Hoogendijk hield een mooi en persoonlijk verhaal over de vraag of je leven ten diepste zin heeft of dat het meer een kwestie is van er zin in houden.
Naast deze studies werd er aan de hand van een filmpje van Rob Bell onder leiding van Wim Hoogendijk stellingen gedeponeerd, die met elkaar werden besproken.Het leidde tot een boeiend gesprek.Ook de voor ons nieuwe locatie, in het gebouw van Kruispunt te Amersfoort-Vathorst heeft bijgedragen aan deze zeer geslaagde dag. Er was alle ruimte voor persoonlijke ontmoeting en het nuttigen van een goed verzorgde lunch.
 
Het bestuur kijkt met dankbaarheid terug op het jaar 2018.Wij hebben weer veel hartverwarmende reacties ontvangen van bezoekers van onze website,lezers van de door ons uitgegeven boeken,vrienden op Facebook en in gesprekken met mensen die onze studieavonden, de studiedag of het huiskamergesprek bezochten.
Toch was er ook zorg. We moesten evenementen op het laatste moment afblazen, omdat er te weinig aanmeldingen waren. Het roept bij ons vragen op,of we nog wel op de goede weg zitten. Moeten we gewoon doorgaan met datgene,waarmee we bezig zijn of moeten we nieuwe wegen inslaan? Geloven we nog in de droom die we bij het oprichten van Stichting In Perspectief hadden?
Het bestuur zal in 2019 dan ook even een pas op de plaats maken om een antwoord te zoeken op deze vragen.
 
Waartoe dit alles zal leiden,is nog onzeker, maar ook in 2019 wil het bestuur zich laten inspireren door het kloppende hart van onze hemelse Vader, dat naar Zijn hele schepping uitgaat.

Meer artikelen...