Jaarverslag activiteiten 2019 462

In het verslag van 2018 meldden we dat het steeds moeilijker werd om mensen te motiveren om onze evenementen, zoals onze studieavonden, studiedagen of de huiskamergesprekken te bezoeken. In 2018 hebben we dan ook sommige evenementen op het laatste moment moeten afblazen, omdat er te weinig aanmeldingen waren. Dit had ook tot gevolg dat het steeds moeilijker werd om ons te motiveren om evenementen te gaan organiseren.

Het riep bij ons als bestuur de vraag op, of we nog wel op de goede weg zaten. Moeten we in 2019 gewoon doorgaan met datgene, waarmee we bezig zijn of moeten we nieuwe wegen inslaan? Geloven we nog in de droom die we bij de oprichting van Stichting In Perspectief in 2004 hadden?

De eerste maanden van 2019 zijn door het bestuur gebruikt om een antwoord te zoeken op deze vragen. Deze bijeenkomsten noemden we inspiratieavonden, omdat we door elkaar geïnspireerd wilden worden, maar bovenal opnieuw geïnspireerd wilden worden door het kloppende hart van onze hemelse Vader, dat naar Zijn hele schepping uitgaat.

Uit al deze inspiratieavonden is gekomen dat we met elkaar nog heel enthousiast zijn om deze blijde Boodschap door te geven. Maar niet meer op dezelfde manier als voorheen.

Daarom werd in het najaar van 2019 de eerste podcast gelanceerd, waarbij het de bedoeling is dat er met regelmaat een nieuwe aflevering zal verschijnen. Deze podcasts vinden plaats in de vorm van een gesprek aan de keukentafel van Wim Hoogendijk, de woordvoerder van onze Stichting. Uiteindelijk zijn er in 2019 zeven podcasts verschenen.

Daarnaast zijn we ook tot de conclusie gekomen, dat we de verbinding met onze achterban willen blijven zoeken. Daarom zullen we ook doorgaan met het organiseren van evenementen. Hierbij zal dan de nadruk komen te liggen op de onderlinge ontmoeting en het gesprek met elkaar van hart tot hart.

Wij zijn dankbaar dat we in 2019 opnieuw geïnspireerd zijn geraakt om de blijde Boodschap van Gods onvoorwaardelijke liefde uit te dragen!

Meer artikelen...