Algemene gegevens stichting In Perspectief 2828

STICHTING IN PERSPECTIEF TE AMERSFOORT IS EEN ANBI-INSTELLING

De belastingdienst stelt met ingang van 1 januari 2014 aanvullende eisen aan een ANBI-instelling.

ANBI is de afkorting van Algemeen Nut Beogende Instelling. Als een organisatie of stichting voldoet aan de eisen, betekent dit onder andere dat giften aan de organisatie of stichting in aanmerking komen voor de giftenaftrek bij uw belastingaangifte.

De navolgende gegevens dienen openbaar te zijn en staan op de website van onze stichting vermeld.

Lees meer: Algemene gegevens stichting In Perspectief

Meer artikelen...