Artikelen

In Perspectief - september 2015
zaterdag, 19 september 2015 17:13

Financiële verantwoording over 2014

lik hier voor de financiële verantwoording over 2014 van stichting In Perspectief

Gepubliceerd in ANBI gegevens
zaterdag, 12 september 2015 11:44

Financiële verantwoording over 2013

Klik hier voor de financiële verantwoording over 2013 van stichting In Perspectief

Gepubliceerd in ANBI gegevens
zaterdag, 12 september 2015 11:42

Financiële verantwoording over 2013

Klik hier voor de financiële verantwoording over 2013 van stichting In Perspectief

Gepubliceerd in Uncategorised
zaterdag, 12 september 2015 11:40

Jaarverslag activiteiten 2013

VERSLAG VAN DE UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN DOOR STICHTING IN PERSPECTIEF IN 2013

In 2013 heeft de Stichting In Perspectief 5 studieavonden georganiseerd. Op deze avonden hebben verschillende sprekers gesproken over de onderwerpen die in de doelstellingen van de Stichting staan vermeld. Deze avonden werden bezocht door gemiddeld 30 tot 40 personen en vonden in het voorjaar plaats in de Evangelische Hogeschool te Amersfoort en vanaf het najaar in de Brugkerk te Amersfoort.

Op 15 november 2013 hebben we een studiedag georganiseerd waar 65 deelnemers met veel interesse naar de drie sprekers hebben geluisterd.

Alle lezingen zijn op onze website gezet en worden veelvuldig gedownload. Het aantal hits dat onze website kent, heeft in 2013 de 1 miljoen overschreden. Dat is ongekend hoog.

Er blijkt nog steeds behoefte te zijn bij mensen om een ander geluid te horen dan in de traditionele kerken wordt gepreekt. Veel mensen ontvluchten de kerk omdat er een verwrongen Godsbeeld is en dat deze mensen niet kunnen geloven dat mensen voor eeuwig in de hel terecht komen. Tijdens onze studiebijeen-komsten wordt vanuit de Bijbel onderzocht wat het Godsbeeld volgens ons zou moeten zijn. Op de studiebijeenkomsten zien wij nog steeds nieuwe mensen komen, die meer over dit Goede Nieuws willen weten.

Het bestuur heeft in 2013 8 keer vergaderd. Wij zijn verder gegaan met de voorbereiding van de boeken die wij in 2014 en 2015 willen uitbrengen. Tijdens de vergaderingen is behalve invulling van de activiteiten ook ruim aandacht geweest voor de visie voor de komende jaren.

Het Omegaweekend hebben we helaas moeten cancelen, omdat er te weinig aanmeldingen waren.

Voor 2014 zijn weer studieavonden gepland en zullen er naar verwachting een of meerdere studiedagen worden georganiseerd

Gepubliceerd in ANBI gegevens