Artikelen

In Perspectief - Item gefilterd op datum: juni 2015
dinsdag, 16 juni 2015 18:00

Tekenen van de tijd...

In wat voor tijd leven we in de geschiedenis? Gaat alles maar eindeloos door: beschavingen komen op, bloeien en gaan weer onder. Of is de geschiedenis op de één of andere wijze een weg naar een bepaalde toekomst. In het Bijbelse denken over geschiedenis gaat het zeker niet eindeloos door. De geschiedenis loopt uit op het Koninkrijk van God. Een rijk dat er in zekere zin al is (verborgen), maar wat ook nog moet komen (het terugkeren van Jezus op aarde).

Er zijn veel christenen die leggen alle nadruk op het eerste aspect van het Koninkrijk. Handen en voeten geven aan de geestelijke principes van het Koninkrijk (zie Bergrede). Dit leidt tot prachtige initiatieven. Praktisch christendom.

Toch is het ook belangrijk het tweede aspect niet te vergeten. Jezus wijst op het belang van het onderzoek van de ‘tijden’. In Matteüs 16 heeft Jezus een confrontatie met twee Joodse stromingen uit die dagen, de Farizeeën en de Sadduceeën. Hij maakt ze een compliment dat ze het weer zo goed kunnen voorspellen. Maar zegt hij vervolgens: “Het aanzien van de lucht weet gij te onderscheiden, maar kunt gij het de tekenen der tijden niet”?

In onze seculiere Westerse wereld zijn we huiverig geworden om vanuit de Bijbel te duiden waar we ons als mensheid ergens bevinden in de TIJDEN. Je word al snel meewarig aangekeken. Laten we wel eerlijk wezen, in het verleden is het met regelmaat erg misgegaan met de geestelijke interpretatie van de TIJDEN. Moet je het maar niet gewoon opgeven: we weten het gewoon niet. Dat is de makkelijkste weg. Stel je eens voor dat Jezus de opdracht te letten op Gods TIJDEN in de richting van de komst van het Koninkrijk echt heeft gemeend. ( denk ook aan teksten als: Luc. 29-31, Gal. 4:4, Ef. 1:9-10, 2 Tim. 3:1) Hij wil dat gelovigen op de hoogte zijn van waar de Here God mee bezig is. Ik zie dit als een uitdaging waar we ook als In Perspectief niet onderuit kunnen of willen komen. De komende studieavond (19 september) staat daarom in het teken van het duiden van de TIJDEN. Hiervoor gaan we onder andere terug naar Leviticus 23.

Heel hartelijk welkom om te komen luisteren en mee te denken.

Wim Hoogendijk

Gepubliceerd in Blog
dinsdag, 16 juni 2015 18:00

Tekenen van de tijd...

In wat voor tijd leven we in de geschiedenis? Gaat alles maar eindeloos door: beschavingen komen op, bloeien en gaan weer onder. Of is de geschiedenis op de één of andere wijze een weg naar een bepaalde toekomst. In het Bijbelse denken over geschiedenis gaat het zeker niet eindeloos door. De geschiedenis loopt uit op het Koninkrijk van God. Een rijk dat er in zekere zin al is (verborgen), maar wat ook nog moet komen (het terugkeren van Jezus op aarde).

Er zijn veel christenen die leggen alle nadruk op het eerste aspect van het Koninkrijk. Handen en voeten geven aan de geestelijke principes van het Koninkrijk (zie Bergrede). Dit leidt tot prachtige initiatieven. Praktisch christendom.

Toch is het ook belangrijk het tweede aspect niet te vergeten. Jezus wijst op het belang van het onderzoek van de ‘tijden’. In Matteüs 16 heeft Jezus een confrontatie met twee Joodse stromingen uit die dagen, de Farizeeën en de Sadduceeën. Hij maakt ze een compliment dat ze het weer zo goed kunnen voorspellen. Maar zegt hij vervolgens: “Het aanzien van de lucht weet gij te onderscheiden, maar kunt gij het de tekenen der tijden niet”?

In onze seculiere Westerse wereld zijn we huiverig geworden om vanuit de Bijbel te duiden waar we ons als mensheid ergens bevinden in de TIJDEN. Je word al snel meewarig aangekeken. Laten we wel eerlijk wezen, in het verleden is het met regelmaat erg misgegaan met de geestelijke interpretatie van de TIJDEN. Moet je het maar niet gewoon opgeven: we weten het gewoon niet. Dat is de makkelijkste weg. Stel je eens voor dat Jezus de opdracht te letten op Gods TIJDEN in de richting van de komst van het Koninkrijk echt heeft gemeend. ( denk ook aan teksten als: Luc. 29-31, Gal. 4:4, Ef. 1:9-10, 2 Tim. 3:1) Hij wil dat gelovigen op de hoogte zijn van waar de Here God mee bezig is. Ik zie dit als een uitdaging waar we ook als In Perspectief niet onderuit kunnen of willen komen. De komende studieavond (19 september) staat daarom in het teken van het duiden van de TIJDEN. Hiervoor gaan we onder andere terug naar Leviticus 23.

Heel hartelijk welkom om te komen luisteren en mee te denken.

Wim Hoogendijk

Gepubliceerd in Wim's talk
maandag, 15 juni 2015 16:51

Klaas Goverts

Van dr. K.D.Goverts was tijdelijk een aantal cursussen en bijbelstudies in PDF-vorm verkrijgbaar in onze webwinkel.
In afwachting van een speciale website rondom deze bundels, zijn deze op verzoek uit ons webwinkel assortiment gehaald.

Meer informatie over de komende website en voor de originele gebonden boekvorm (klik hieronder op lees meer voor de volledige lijst) kunt u terecht bij:
............................................................................
J.Bies - Schaperstraat 104
3317 LR – Dordrecht
Tel.078-6510685 - Giro 1292693
E.Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
.................................................................................
* Prijzen zijn excl.verzendkosten
* Van elk boek wordt € 2,25 afgedragen aan het  Afrika-fonds

.................................................................................
JANUARI  2010.
..................................................................................
Het aantal genoemde pag. kan enigszins afwijken.
1. De oorlogen des Heren (Rich.)
€.9,50.  104 pag.
2. De Hebr.Gedachtewereld.
Is verschenen als pocket bij uitgeverijKOINONIA in combinatie met de nrs. 34 en 51. (Bij de boekhandel).
Nr.2. apart: €.11,50.  166 pag.
3. De Psalmen.  €.10.  124 pag.
4. Sefanja.  €.9,50. 107 pag.
5. Jona en Habak. €.9,50. 110 pag.
6. Israëls Feesten . €.10.  120 pag.
7. Hooglied.  €.12,50.  205 pag.
8. Genesis .  €.12,50.  205 pag.
9. Marcus. €.11,50.  165 pag.
10. Lucas.  €.10. 124 pag.
11. Saul en David. €.10. 130 pag.
12. Vragen de Vanzelfsprekendheid Voorbij.  €.12.  180.pag.
* Goed en kwaad
* David en Absalom
* Het paradijs
* Man en vrouw.
* Tijd en eeuwigheid
13. Johannes. €.8,50. 67 pag.
14. Verhalen van Troost na het jaar 70 . €.11,50.  157.pag.
* Psychologische achtergronden van de evangelie verhalen.
* De Hemelvaart.
* De wijze en de dwaze maagden.
* Welk beeld tekenen de evangelisten van Jezus – ‘de twee naturen leer’
15. Leviticus e.a.bijb.studies  €.8,50. 77.pag.
* Leviticus
* Jakob en Esau
* van zijn geslacht.
* de sleutel weggenomen.
* Het aangename jaar des Heren.
* De doortocht.
* Hij kwam tot het zijne.
* Jezus en Mozes in het
Matteüs evangelie.
* volkomen schoonheid
16. Het Troostboek (Jesaja 40-55). €.9.  110 pag.
17. Het Duizendjarig Rijk e.a. bijb.studies. €.7,50.  73 pag. 
* En het duizendjarig Rijk.
* Een nieuwe hemel en aarde.
* De val van Babel.
* Het bloed van het Lam.
* De Vadernaam in het Marcus
evangelie.
* De poorten.
* De genezing van het
gevoelsleven
* Daarna zal het geschieden.
* Het avondmaal.
* Kaïn en en Abel
18. De Romeinenbrief. €.9,50. 110.pag.
19. De levensgang van Abraham €.13.  232.pag.
20. Open Toekomst.€.12. 192.pag.
* Studies over Openbaring
21. Godsbeelden.  €.12.  190.pag.
22. Deuteronomium. €.13,50.  222.pag.
23. Messiaanse Verwachtingen.  €.13,50.  221.pag.
24. De Kostbare Parel e.a.bijb.st.  €.9.   88.pag.
* De kostbare parel.
* Naäman.
* David en goliath.
* De rijke man en de arme Lazarus
25+26. Ezechiël en aantek. €.12,50.  200 pag.
27. Mijn Knecht Job €.13,50.  225 pag.
28. Gedachten over het boek Job €.10,50.  134 pag.
29. Omgaan met Lijden. €.11. 146 pag.
30. Hosea.  €.11. 152 pag.
31. Verkenningen rond het boek Openbaring.  €.10.  134 pag.
32. Jeremia.  €.11. 160 pag.
33. Het paradijs heropend. €.11.  150 pag.
34. Geliefd is de mens.
Is verschenen als pocket bij uitgeverij KOINONIA in combinatie met de nrs. 2 en 51. (Bij de boekhandel).
Nr.34. apart: €.11,50.  170 pag.
35. De eeuwen terechtgebracht (Efezebrief). In twee banden samen. €.20.  300 pag.
36A. Licht in de Avond -I- (prof. Zacharjah) – €.10.  220 pag.
36B. Licht in de Avond -II- €.10.  210 pag.
37. De wereld van de Engelen €.14.  245 pag.
38. Herder of Jager (Jakob en Esau). €.11. 147 pag.
39. Beeld en werkelijkheid. €.10.  135 pag.
40. De Hebreeënbrief. €.10,50.  157 pag.
41. Woorden van waarde. €.14,50 . 274 pag.
42. Naar zijn Beeld. e.a.bijb.studies. €.8,50.  77 pag.
* Naar zijn beeld.
* De schepping zucht.
* Woord en wederwoord.
* Het ambt der verzoening.
* Het woord maakt geschiedenis.
* De vrijstad.
* Het lied in het land van Juda.
* Het geloof behouden.
43. God Gedenkt e.a.studies. €.9,00. 90 pag.
* Gedachtenis.
* Het dodenrijk.
* In het vader beeld van God.
* De opwekking van Dorkas.
44. De Toorn van God (het gouden kalf). €.8,50.  80 pag.
45. Matteüs. €.9,00.  105 pag.
46. Verzoening en Verlossing. €.8,50.  82 pag.
* Studies over de Romeinenbrief
47. Gunstgenoten e.a.studies €.9,50.  110 pag.
* Gunstgenoten
* En het jubeljaar.
* Rentmeester zijn.
* Verlamden worden genezen.
* De gevoelens van God.
* De naam des Heren.
* Het heeft een vader behaagd.
48. Woorden van Verwachting €.11,50.  162 pag.
49. De Woestijn zal bloeien. €.13.  210 pag.
50. De Belofte v.h. Zoonschap e.a.studies. €.9,00.   97 pag.
* De belofte van het zoonschap.
* Te vreze des Heren.
* De geestelijke sabbat.
* Terug naar het begin.
* In het boek.
* De betekenis van Hemelvaart.
* Saul te Endor.
51. De Identiteit van God
Is verschenen als pocket bij uitgeverij KOINONIA in combinatie met de nrs. 34 en 2. (Bij de boekhandel).
Nr.51. apart: €.8,50.  80 pag.
52. In het Woord is Toekomst. €.9,50.   109 pag.
53. Van hart tot Hart e.a.studies €.9,00.  96 pag.
* Van hart tot hart
* De wijngaard van Naboth.
* De lofzang van Hanna.
* De Here doodt en maakt levend.
* Volk van zieners en verwachting.
* De toelating door God.
* Profetisch zien.
* De boze geest bij Koning Saul.
* De verharding van Farao
54. Vaste grond voor vandaag en morgen.  €.10,00. 123 pag.       
* 1 Tess.3:11-14.
* 2 Tim.2:19.
* Het woord recht snijden.
* De plaats van Israël in de raad Gods.
* Enige gedachten over Daniël 2.
55. De eeuwige Logos. €.9,00. 100 pag.
* Het evangelie naar Johannes.
* Woord van vóór alle tijden
56. Wederkomst.  €.8,00.  72 pag.
* De Messiasverwachting in het joodse denken
57. Het offer van Jezus e.a.studies. €.9,50.  110 pag.
* Het offer van Jezus.
* Het witte paard.
* Het bijbelse mensbeeld
* Schade lijden aan je ziel.
* De profeet Amos.
* De jubelroep.
58. Brieven aan Timoteüs  €.10,00.   118 pag.
59+60 Spreuken en Prediker (in één band) €.12,50. 188 pag.
61. Kronieken.  €.10,50.  133 pag.
62. Genade in de Woestijn. €.10,00.  115 pag.
* Genade in de woestijn(Hagar).
* De besnijdenis van Abraham.
* Mozes-bloedbruidegom
* Het huwelijk van Izaak en Rebekka.
* De roeping van Mozes
63. Grote verzoendag e.a.stud. €.11,50 – 170 pag.
* Grote Verzoendag.
* Achtergr. Grote Verzoendag.
* Bitterheid.
* Een grote, heerlijke onderwijzing.
* Wat is uw beeld van Jezus?
* De zonen zijn opgestaan.
* Heerlijkheid.
* Versterkte steden.
* Liederen van Sion.
* Lucas, evangelie van de ontferming.
* Met barmhartigheid bekleed.
* Overwin het kwade door het goede
64A. Symb.Hebr. Alfabet -1- €.12,00.  170 pag.
64B. Deel 2 .€.12,50.  200 pag.
64C. Deel 3 .€.12,50.  190 pag.
64D. Deel 4 .€.13,00.  214 pag.
64E. Deel 5 .€.13,00.  209 pag.
64F. Deel 6 .€.  9,50.  116 pag.
64G. Deel 7 .€.12,50.  188 pag.
65. Exodus.  €11,50. 168 pag.
66. Jozua.  €12,50.  210 pag.
67. Kolossenzen. €13,00. 230 pag.

KA. Kerngedachten. €.10,00.  116 pag.
Samenvattingen uit de studies van Dr.K.D. Goverts   
* Bidden en Aanbidding
* Profetie
* Het getal 70
* Wind en windstreken
KB. Kerngedachten. €.11,50.  146 pag.
* Oertijd en eindtijd.
* Uitverkiezing en verwerping.
* Wraak en vergelding.
* Nacht en duisternis
KC. Kerngedachten. €.12,50.  220 pag.
* Het boek Openbaring.
* Gods volk en de volkeren.
* Zon en maan.
* Schaduw en beschutting

Gepubliceerd in Klaas Goverts
maandag, 15 juni 2015 16:50

Aanbevolen

In Perspectief

Een aantal van Dr. Klaas D. Goverts' prachtige studies is gebundeld in dit boek.

Omslag In Perspectief

In deze uitgave maakt u kennis met de studie over de identiteit van God, een God van relatie, een God van geven en ontvangen.
De auteur bespreekt het belang van de ontmoeting, de werkelijke ontmoeting die plaatsvindt in de dialoog.
Deze dialoog, die vorm krijgt in een persoonlijke relatie met God, betekent ook dat we als mens weer heel en één mogen worden.
Daarnaast zet de auteur een helder beeld neer over de almacht van God.

Klaas weet in zijn studies grondig de vertaalproblemen te benoemen die er vaak liggen tussen het Hebreeuwse denken en het westerse denken.
Deze vertaalproblematiek kan een groot effect hebben op het Godsbeeld en het mensbeeld.
Een boek dat velen een nieuw perspectief op de Bijbel zal geven en dat u zeker gelezen moet hebben!

prijs: € 19,80

isbn/artikelcode: 9789076193137

Meer weten of bestellen? Klik hier

Gepubliceerd in Klaas Goverts
maandag, 15 juni 2015 16:37

Klaas Goverts

Van dr. K.D.Goverts was tijdelijk een aantal cursussen en bijbelstudies in PDF-vorm verkrijgbaar in onze webwinkel.
In afwachting van een speciale website rondom deze bundels, zijn deze op verzoek uit ons webwinkel assortiment gehaald.

Meer informatie over de komende website en voor de originele gebonden boekvorm (klik hieronder op lees meer voor de volledige lijst) kunt u terecht bij:
............................................................................
J.Bies - Schaperstraat 104
3317 LR – Dordrecht
Tel.078-6510685 - Giro 1292693
E.Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
.................................................................................
* Prijzen zijn excl.verzendkosten
* Van elk boek wordt € 2,25 afgedragen aan het  Afrika-fonds

Lees meer...
 
Aanbevolen

In Perspectief

Een aantal van Dr. Klaas D. Goverts' prachtige studies is gebundeld in dit boek.

Omslag In Perspectief

Lees meer...
Gepubliceerd in Losse artikelen