Artikelen

In Perspectief - Item gefilterd op datum: maart 2014
dinsdag, 01 april 2014 01:00

Spreek agenda Wim 2016

Waar spreekt Wim?

Agenda 2015 spreekbeurten Wim Hoogendijk (tel nr. 033-4620887)
20 september, Gereformeerde gemeenschap de Magneet, 10.00 uur, Maasland
11 oktober, 10.00 uur, Evangelische Gemeente, Zoetermeer
18 oktober, 9.30 uur Kerk van de Nazarener-zuid , Amersfoort
18 oktober, 10.30 uur, Kerk van de Nazarener-stad, Amersfoort
7 november, Messiaanse gemeente Mayaan Yeshua, 10.00  uur, Drachten
29 november, 9.30 uur, Kerk van de Nazarener-zuid, Amersfoort
27 december, 9.30 uur, Kerk van de Nazarener-zuid, Amersfoort

2016
10 januari, 10.00 uur, Baptistengemeente, Appingedam
31 januari, 10.30 uur, Kerk van de , Nazarener-stad, Amersfoort
14 februari, 9.30 uur, Kerk van de Nazarener-zuid, Amersfoort
14 februari, 11.30 uur, Kerk van de Nazarener-noord, Amersfoort
8 mei, 10.30 uur, Kerk van de Nazarener-stad, Amersfoort
22 mei, 9.30 uur, Kerk van de Nazarener-zuid, Amersfoort
22 mei, 11.30 uur, Kerk van de Nazarener-noord, Amersfoort
25 september, 9.30 uur, Kerk van de Nazarener-zuid, Amersfoort
25 september, 11.30 uur, Kerk van de Nazarener-noord, Amersfoort
23 oktober, 10.30 uur, Kerk van de Nazarener-stad, Amersfoort

Gepubliceerd in Uncategorised
woensdag, 12 maart 2014 11:28

Bijbelstudies van 22 maart

Druk, drukker, RUST!

Op 22 maart jl. was de jaarlijkse studiedag van In Perspectief.
Een inspirerende dag van ontmoeting en studie.
Het thema was: druk, drukker, RUST…


Wim Hoogendijk over “Gedenken houdt je op koers”. Waarom is het belangrijk om terug te denken en vooruit te kijken naar wat God aan het doen is in deze wereld? Het is van levensbelang, het geeft je leven zin en doel. Toch leven we in een samenleving waarin we maar doorrennen en weinig meer gedenken. Wat is het effect daarvan op het Evangelie? Misschien bevinden we ons wel in een hele cruciale tijd en vervult ‘gedenken’ daarin een sleutelrol. Kom luisteren en stel je vragen hierover aan Wim Hoogendijk.


Carla Wittocx over “Een heiligdom in de tijd”. Wereldwijd is er een opleving van Messiaanse Joden. Zij roepen ons op om met een nieuwe/andere blik te kijken naar de Bijbel. We zijn in de loop van de kerkgeschiedenis veel kwijtgeraakt. Carla Wittocx gaat in deze lezing graven naar wat we kwijtgeraakt zijn als het gaat om de oorspronkelijke inhoud van de Sjabbat. Het belooft een spannende ontdekkingstocht te worden.


Wim Hoogendijk met "Het grote verhaal". Korte bijbelstudie nav Filipenzen 2: "Opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden, Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader!”. Vertaling en theologie hebben hier iets anders van gemaakt dan de eed die de Here God zelf zweert in Jesaja 45 en door Paulus in de brief aan de Filipenzen wordt geciteerd: "Want Ik heb gezworen bij Mij zelf, waarheid is uit mijn mond uitgegaan, een woord dat niet zal worden herroepen: dat voor Mij elke knie zich zal buigen, dat bij Mij elke tong zal zweren". 
Hoe zit dat precies; een korte en krachtige studie van Wim.

Gepubliceerd in Uncategorised