Artikelen

In Perspectief - december 2013

Dr. Arnold Fruchtenbaum over het concept 'eeuwigheid:

"De eenvoudige basiswaarheid is dat het klassieke Hebreeuws, het Hebreeuws van het oude testament geen term heeft voor het concept van 'eeuwigheid'. Er zijn frases die dit concept weergeven, zoals 'zonder einde', maar er is niet één enkel woord dat het concept eeuwigheid aanduid. Als we ons focussen op de betekenis van de term 'voor eeuwig' dan moeten we een aantal dingen in gedachten houden: Ten eerste, het Hebreeuwse woord voor eeuwig is olam. Dit woord betekent simpelweg; 'een lange periode', 'oudheid', 'toekomst', 'tot het einde van een bepaalde tijdsperiode'. De lengte van olam wordt bepaald door de context. Soms is het de duur van iemands leven, soms is het een eeuw en soms een era (bedeling). Ten tweede. In het Hebreeuws zijn er twee vormen van olam. De eerste vorm is 'le-olam', wat betekent 'tijdens de eeuw' of 'binnen de eeuw'. De tweede vorm is 'ad-olam', wat betekent 'tot een eeuw'. Maar hoe dan ook beide vormen hebben niet de Engelse (of Nederlandse) betekenis van eindeloos. Alhoewel het wel vaak zo vertaald wordt. Het Hebreeuwse woord eeuwigheid heeft niet de betekenis van eindeloos. Het derde wat we in gedachten moeten houden is dat het woord olam, le-olam, of ad-olam, soms gewoon betekent 'tot het einde van een mensenleven'. Bijvoorbeeld, het wordt gebruikt voor het leven van Samuel (1 Sam. 1:22, 2:35), of de levenstijden van David en Jonathan (1 Sam. 20:23), en van David's leven (1 Sam. 27:12, 28:2). Terwijl in het Engels staat 'voor eeuwig', is het duidelijk vanuit de context dat her hier niet gaat om eeuwig in de zin van eindeloos, maar alleen tot aan het einde van de persoon zijn leven. Het vierde dat we in gedachten moeten houden over de betekenis van olam is dat het soms alleen 'een eeuw' of 'een era (bedeling) aanduid. Bijvoorbeeld in Deut. 23:3 wordt de term gebruikt, maar wordt de term beperkt tot tien generaties. Hier heeft het duidelijk de betekenis van 'een eeuw'. In 2 Kron. 7:16, wordt het gebruikt voor de periode van de Eerste Tempel. Concluderend: het woord 'voor eeuwig' betekent in het Hebreeuws niet 'eeuwig' in de zin van eindeloos; maar tot aan het einde van een periode, of het leven van een mens of een eeuw of een era". http://jewishroots.net

Voor wat meer info over Dr. Fruchtenbaum: http://de.wikipedia.org/wiki/Arnold_Fruchtenbaum

(wordt vervolgd)

Gepubliceerd in Wim's talk

Dr. Arnold Fruchtenbaum over het concept 'eeuwigheid:

"De eenvoudige basiswaarheid is dat het klassieke Hebreeuws, het Hebreeuws van het oude testament geen term heeft voor het concept van 'eeuwigheid'. Er zijn frases die dit concept weergeven, zoals 'zonder einde', maar er is niet één enkel woord dat het concept eeuwigheid aanduid. Als we ons focussen op de betekenis van de term 'voor eeuwig' dan moeten we een aantal dingen in gedachten houden: Ten eerste, het Hebreeuwse woord voor eeuwig is olam. Dit woord betekent simpelweg; 'een lange periode', 'oudheid', 'toekomst', 'tot het einde van een bepaalde tijdsperiode'. De lengte van olam wordt bepaald door de context. Soms is het de duur van iemands leven, soms is het een eeuw en soms een era (bedeling). Ten tweede. In het Hebreeuws zijn er twee vormen van olam. De eerste vorm is 'le-olam', wat betekent 'tijdens de eeuw' of 'binnen de eeuw'. De tweede vorm is 'ad-olam', wat betekent 'tot een eeuw'. Maar hoe dan ook beide vormen hebben niet de Engelse (of Nederlandse) betekenis van eindeloos. Alhoewel het wel vaak zo vertaald wordt. Het Hebreeuwse woord eeuwigheid heeft niet de betekenis van eindeloos. Het derde wat we in gedachten moeten houden is dat het woord olam, le-olam, of ad-olam, soms gewoon betekent 'tot het einde van een mensenleven'. Bijvoorbeeld, het wordt gebruikt voor het leven van Samuel (1 Sam. 1:22, 2:35), of de levenstijden van David en Jonathan (1 Sam. 20:23), en van David's leven (1 Sam. 27:12, 28:2). Terwijl in het Engels staat 'voor eeuwig', is het duidelijk vanuit de context dat her hier niet gaat om eeuwig in de zin van eindeloos, maar alleen tot aan het einde van de persoon zijn leven. Het vierde dat we in gedachten moeten houden over de betekenis van olam is dat het soms alleen 'een eeuw' of 'een era (bedeling) aanduid. Bijvoorbeeld in Deut. 23:3 wordt de term gebruikt, maar wordt de term beperkt tot tien generaties. Hier heeft het duidelijk de betekenis van 'een eeuw'. In 2 Kron. 7:16, wordt het gebruikt voor de periode van de Eerste Tempel. Concluderend: het woord 'voor eeuwig' betekent in het Hebreeuws niet 'eeuwig' in de zin van eindeloos; maar tot aan het einde van een periode, of het leven van een mens of een eeuw of een era". http://jewishroots.net

Voor wat meer info over Dr. Fruchtenbaum: http://de.wikipedia.org/wiki/Arnold_Fruchtenbaum

(wordt vervolgd)

Gepubliceerd in Blog

"Eeuwig" heeft in de theologie de betekenis gekregen van eindeloos. Als het om iets moois gaat, zoals 'eeuwig leven' is dat natuurlijk fantastisch nieuws. Maar als je kijkt naar zo'n akelige middeleeuwse afbeelding van de hel, om maar eens iets te noemen, en je bedenkt dat iemand om wie je veel geeft daar eindeloos zou moeten verblijven, dan wordt het toch heel heel ander verhaal.

Hoe zit het nu eigenlijk precies met de bijbels/joodse wortels van de zogenaamde eeuwigheid?

Het woord eeuwig of eeuwigheid kom je in de Bijbel behoorlijk veel tegen. In het oude testament gaat het dan om het Hebreeuwse woord olam. In het nieuwe testament om het Griekse woord aioon.

Excuus voor alle mensen die houden van een spannend verhaal (hier hoor ik zelf ook bij!) maar we moeten terug naar de roots van deze woorden. Laten we beginnen bij het begin: Olam.

Hoe lezen Joden dit woord olam?

Jeff A. Benner (van het Ancient Hebrew Research Centre) legt uit wat olam voor de oude Hebreeërs betekent:

"Het Hebreeuwse woord olam betekent in de verre toekomst. Als je in de verre toekomst kijkt is het moeilijk om details waar te nemen en wat voorbij de horizon ligt kun je niet zien. Dit concept is de olam. Het woord olam wordt ook gebruikt voor tijd als het gaat om het verre verleden of de verre toekomst, als een tijd die moeilijk te kennen of te ontwaren is. Olam wordt regelmatig vertaald met eeuwigheid of voor altijd, maar in de Engelse taal (ook in de Nederlandse taal) wordt dit ten onrechte opgevat te betekenen een vaste spanwijdte van tijd die nooit eindigt. In de Hebreeuwse geest betekent het eenvoudigweg dat wat zich aan of over de horizon bevind, een erg verre tijd. Een gebruikelijke uitdrukking in het Hebreeuws is 'l olam va'ed' dit wordt meestal vertaald met: voor eeuwig en eeuwig, maar in het Hebreeuws betekent het 'tot de verre horizon en opnieuw', wat wil zeggen: een erg verre tijd en zelfs nog verder'. Deze uitdrukking wordt gebruikt om de gedachte van een erg ver verleden of een erg verre toekomst vorm te geven".

Voor ons belangrijk om vast te stellen dat het erop lijkt dat binnen de Joodse gedachte over olam er geen ruimte is voor het theologische abstracte begrip 'eindeloos'. We kijken nog naar een belangrijk Messiaans geluid over 'olam', Dr. Arnold Fruchtenbaum.

(wordt vervolgd)

 

Gepubliceerd in Wim's talk

"Eeuwig" heeft in de theologie de betekenis gekregen van eindeloos. Als het om iets moois gaat, zoals 'eeuwig leven' is dat natuurlijk fantastisch nieuws. Maar als je kijkt naar zo'n akelige middeleeuwse afbeelding van de hel, om maar eens iets te noemen, en je bedenkt dat iemand om wie je veel geeft daar eindeloos zou moeten verblijven, dan wordt het toch heel heel ander verhaal.

Hoe zit het nu eigenlijk precies met de bijbels/joodse wortels van de zogenaamde eeuwigheid?

Het woord eeuwig of eeuwigheid kom je in de Bijbel behoorlijk veel tegen. In het oude testament gaat het dan om het Hebreeuwse woord olam. In het nieuwe testament om het Griekse woord aioon.

Excuus voor alle mensen die houden van een spannend verhaal (hier hoor ik zelf ook bij!) maar we moeten terug naar de roots van deze woorden. Laten we beginnen bij het begin: Olam.

Hoe lezen Joden dit woord olam?

Jeff A. Benner (van het Ancient Hebrew Research Centre) legt uit wat olam voor de oude Hebreeërs betekent:

"Het Hebreeuwse woord olam betekent in de verre toekomst. Als je in de verre toekomst kijkt is het moeilijk om details waar te nemen en wat voorbij de horizon ligt kun je niet zien. Dit concept is de olam. Het woord olam wordt ook gebruikt voor tijd als het gaat om het verre verleden of de verre toekomst, als een tijd die moeilijk te kennen of te ontwaren is. Olam wordt regelmatig vertaald met eeuwigheid of voor altijd, maar in de Engelse taal (ook in de Nederlandse taal) wordt dit ten onrechte opgevat te betekenen een vaste spanwijdte van tijd die nooit eindigt. In de Hebreeuwse geest betekent het eenvoudigweg dat wat zich aan of over de horizon bevind, een erg verre tijd. Een gebruikelijke uitdrukking in het Hebreeuws is 'l olam va'ed' dit wordt meestal vertaald met: voor eeuwig en eeuwig, maar in het Hebreeuws betekent het 'tot de verre horizon en opnieuw', wat wil zeggen: een erg verre tijd en zelfs nog verder'. Deze uitdrukking wordt gebruikt om de gedachte van een erg ver verleden of een erg verre toekomst vorm te geven".

Voor ons belangrijk om vast te stellen dat het erop lijkt dat binnen de Joodse gedachte over olam er geen ruimte is voor het theologische abstracte begrip 'eindeloos'. We kijken nog naar een belangrijk Messiaans geluid over 'olam', Dr. Arnold Fruchtenbaum.

(wordt vervolgd)

 

Gepubliceerd in Blog
zondag, 29 december 2013 15:56

Jaarverslag activiteiten 2012

Verslag van de uitgeoefende activiteiten door Stichting In Perspectief in 2012

In 2012 heeft de Stichting In Perspectief zeven Bijbelstudieavonden georganiseerd. Op deze avonden hebben verschillende sprekers gesproken over de onderwerpen die in de doelstellingen van de Stichting staan vermeld. Deze avonden werden bezocht door gemiddeld 30 tot 40 personen en vonden plaats in de Evangelische Hogeschool te Amersfoort.

De lezingen zijn daarna op onze website gezet en worden veelvuldig gedownload.
Het aantal hits dat onze website kent, zal naar verwachting in 2013 de 1 miljoen overschrijden. Dat is ongekend hoog.

Er blijkt een groeiende behoefte te zijn bij mensen om een ander geluid te horen dan in de traditionele kerken wordt gepreekt. Veel mensen kunnen niet meer uit de voeten met het verwrongen Godsbeeld dat de zogenaamde ‘leer van de eindeloze straf’ oplevert. Deze mensen kunnen niet geloven dat mensen voor altijd in de hel terecht komen. Tijdens onze studieavonden proberen wij vanuit de Bijbel te laten zien dat er niet zoiets bestaat als een ‘eindeloze straf’, maar dat God echt goed is en alleen maar vanuit liefde naar Zijn schepselen kijkt.
Op onze studieavonden zien wij veel vaste bezoekers terug, maar ook telkens weer nieuwe mensen, die meer over dit Goede Nieuws willen weten.

In 2012 hebben we via onze woordvoerder ook aandacht besteed aan het boek van Rob Bell (De meeste van deze is ….. Liefde). Een boek uit Amerika, dat haarfijn aansluit op het gedachtengoed dat de bezoekers van onze lezingen en website willen onderzoeken.

Het bestuur heeft in 2012 zeven keer vergaderd. Wij zijn ook begonnen met de voorbereiding van de boeken die wij in 2014 en 2015 willen uitbrengen. Tijdens de vergaderingen is behalve invulling van de activiteiten ook ruim aandacht geweest voor de visie voor de komende jaren. Voor 2013 is weer een Omegaweekend gepland.

In 2012 is de website aangepast en aangevuld met een webwinkel. Het is daarmee ook mogelijk om boeken en cd’s aan te schaffen.

Gepubliceerd in ANBI gegevens
zondag, 29 december 2013 15:43

Beleidsplan stichting In Perspectief

Beleidsplan Stichting In Perspectief voor 2014 en 2015

Voorgenomen activiteiten
Om haar doelstellingen te verwezenlijken, zal Stichting In Perspectief in de jaren 2014 en 2015 jaarlijks minimaal 6 studieavonden organiseren.
Daarnaast is het plan om elk jaar minimaal 1 studiedag te organiseren.
Deze studiebijeenkomsten worden aangekondigd op onze website en staan open voor iedereen die meer wil weten over de doelstellingen van de Stichting In Perspectief.

In 2014 en 2015 is de Stichting In Perspectief voornemens om twee boeken uit te geven met studiemateriaal over de onderwerpen die de doelstelling van de Stichting raken.

Een belangrijk communicatiemiddel blijft de website www.inperspectief.com.
Op deze website worden de studieavonden aangekondigd, maar wordt ook studiemateriaal (gratis) ter beschikking gesteld.
Zo kunnen lezingen worden beluisterd maar ook worden gedownload.

In 2014 willen we een start maken met het opnemen van korte filmpjes die de boodschap van In Perspectief uitdragen. Zo hopen we nog meer inhoud te geven aan de website.

Daarnaast zal in 2014 en 2015 worden onderzocht in hoeverre de social media kan worden gebruikt om meer mensen te bereiken met het goede nieuws dat door de stichting In Perspectief word uitgedragen.

Inkomsten en de besteding daarvan
Stichting In Perspectief ontvangt gelden door schenkingen van derden, de verkoop van boeken, collecten bij studiebijeenkomsten en de verkoop van toegangsbewijzen bij studiebijeenkomsten.

Het vermogen van de Stichting staat op de renterekening bij de bankier van de Stichting.

Het vermogen van de Stichting In Perspectief wordt aangewend om activiteiten te ontplooien, voor zover deze niet kunnen worden gefinancierd uit de jaarlijkse inkomsten van activiteiten. Hierbij valt te denken aan het uitgeven van boeken.

Gepubliceerd in ANBI gegevens
donderdag, 26 december 2013 15:08

God heeft de tijd (1)

Er zijn van die momenten die wel een eeuwigheid lijken te duren. Ik kan me nog goed herinneren, mijn leven voor de Tom Tom. Ergens in het centrum van Delft moest ik wezen, voor een lezing. Het is donker, regenachtig en ik rij vol goede moed de stad in. Zoals me wel vaker overkomt, is de marge in tijd niet bijzonder groot. Nog tien minuten speling. Kaart op schoot, licht in de auto aan en puzzelen maar. Een klein drama ontvouwt zich. De kaart was thuis veel duidelijker, niet te lezen, auto’s razen aan twee kanten voorbij. Na drie keer de auto stil te hebben gezet en meerdere foute afslagen kom ik voor mijn gevoel een eeuwigheid later toch nog op de plek van de lezing. Ik word daar opgewacht door een vriendelijke maar wat zenuwachtige meneer die bang was dat ik niet meer zou komen.

Tijd is een wonderlijk gebeuren.

Je lichaam kent een aantal interne klokken, die met het stijgen der jaren langzamer gaan lopen. Daardoor lijkt de rest van de wereld te versnellen. Daarnaast kun je als oudere makkelijker dingen herinneren uit de periode tussen je 15e en 25ste levensjaar. Periodes met veel herinneringen lijken altijd veel langer te duren, waardoor het verleden voor het gevoel van een oudere heel lang duurde, terwijl de huidige tijd voorbij lijkt te flitsen”.

Uit: Draaisma, Waarom gaat het leven sneller als je ouder wordt.

Je kent het wel. In de stoel bij de tandarts lijkt een uur wel een eeuwigheid. Maar lekker op de bank kijkend naar een spannende film is datzelfde uur in een ogenblik voorbij.

Het woord eeuwigheid heeft in het dagelijks taalgebruik een gevoelswaarde, je zou bijna zeggen een gevoelstemperatuur, van iets dat heel lang duurt. Maar in werkelijkheid komt er altijd weer een einde aan. Gelukkig maar als je in de stoel van de tandarts zit!

theologie

In de wereld van de theologie en de kerk is er met dit woord eeuwigheid wat vreemds gebeurd. Hier heeft het in de loop van de geschiedenis de betekenis gekregen van ‘iets waar nooit een eind meer aan komt’

(wordt vervolgd)

Gepubliceerd in Wim's talk
donderdag, 26 december 2013 15:08

God heeft de tijd (1)

Er zijn van die momenten die wel een eeuwigheid lijken te duren. Ik kan me nog goed herinneren, mijn leven voor de Tom Tom. Ergens in het centrum van Delft moest ik wezen, voor een lezing. Het is donker, regenachtig en ik rij vol goede moed de stad in. Zoals me wel vaker overkomt, is de marge in tijd niet bijzonder groot. Nog tien minuten speling. Kaart op schoot, licht in de auto aan en puzzelen maar. Een klein drama ontvouwt zich. De kaart was thuis veel duidelijker, niet te lezen, auto’s razen aan twee kanten voorbij. Na drie keer de auto stil te hebben gezet en meerdere foute afslagen kom ik voor mijn gevoel een eeuwigheid later toch nog op de plek van de lezing. Ik word daar opgewacht door een vriendelijke maar wat zenuwachtige meneer die bang was dat ik niet meer zou komen.

Tijd is een wonderlijk gebeuren.

Je lichaam kent een aantal interne klokken, die met het stijgen der jaren langzamer gaan lopen. Daardoor lijkt de rest van de wereld te versnellen. Daarnaast kun je als oudere makkelijker dingen herinneren uit de periode tussen je 15e en 25ste levensjaar. Periodes met veel herinneringen lijken altijd veel langer te duren, waardoor het verleden voor het gevoel van een oudere heel lang duurde, terwijl de huidige tijd voorbij lijkt te flitsen”.

Uit: Draaisma, Waarom gaat het leven sneller als je ouder wordt.

Je kent het wel. In de stoel bij de tandarts lijkt een uur wel een eeuwigheid. Maar lekker op de bank kijkend naar een spannende film is datzelfde uur in een ogenblik voorbij.

Het woord eeuwigheid heeft in het dagelijks taalgebruik een gevoelswaarde, je zou bijna zeggen een gevoelstemperatuur, van iets dat heel lang duurt. Maar in werkelijkheid komt er altijd weer een einde aan. Gelukkig maar als je in de stoel van de tandarts zit!

theologie

In de wereld van de theologie en de kerk is er met dit woord eeuwigheid wat vreemds gebeurd. Hier heeft het in de loop van de geschiedenis de betekenis gekregen van ‘iets waar nooit een eind meer aan komt’

(wordt vervolgd)

Gepubliceerd in Blog
maandag, 09 december 2013 00:00

Bijbelstudies van de IP studiedag 2013

Thema: Slechte tijden, goede tijden

De geschiedenis van onze wereld is geen soap, maar lijkt soms wel heel erg op een drama. Op deze studiedag willen we met elkaar stilstaan bij de vragen die dat oproept.

1. Heeft de Bijbel werkelijk iets van doen met onze moderne wereldgeschiedenis? Of gaat de Bijbel alleen over vroeger en zegt het niets over pakweg de laatste 2.000 jaar? Wie beter dan onze eigen docent geschiedenis en bijbelleraar Wim Hoogendijk om ons mee te nemen in een bijbels perspectief op de slechte tijden van recente wereldoorlogen of de goede tijden van ongekende voorspoed in de wereld.

Luister hier naar Wim

2. Kijkend naar de drama's om ons heen of misschien wel in onze eigen levens, putten we hoop uit de toekomst die de Bijbel ons voorspiegelt. Geen tranen meer, geen dood meer. Prachtig. MaarAndries van der Wal, voorganger gemeente Eben Haëzer Rotterdam, vraagt zich af: Wat heb je nu aan de toekomst?

Luister hier naar Andries

3. Spreker dr. Klaas Goverts gaat in op de vraag of de Bijbel onze geschiedenis schrijft. Schepping, ballingschap, verlossing; is het een vooropgezet plan waarbij God precies van te voren heeft bepaald wat er ging gebeuren? Of is het een reddingsplan dat God bedacht heeft om nog zoveel mogelijk te redden van wat mis is gegaan in het paradijs? Hoe moeten we het heilsplan zien? En wat betekent dat voor onze rol in dat plan en die van het volk van God?

Luister hier naar Klaas

Gepubliceerd in Uncategorised
dinsdag, 03 december 2013 00:00

Algemene gegevens stichting In Perspectief

STICHTING IN PERSPECTIEF TE AMERSFOORT IS EEN ANBI-INSTELLING

De belastingdienst stelt met ingang van 1 januari 2014 aanvullende eisen aan een ANBI-instelling.

ANBI is de afkorting van Algemeen Nut Beogende Instelling. Als een organisatie of stichting voldoet aan de eisen, betekent dit onder andere dat giften aan de organisatie of stichting in aanmerking komen voor de giftenaftrek bij uw belastingaangifte.

De navolgende gegevens dienen openbaar te zijn en staan op de website van onze stichting vermeld.

Gepubliceerd in ANBI gegevens