Artikelen

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 63 niet laden

In Perspectief - Uncategorised
Uncategorised

Uncategorised (48)

Klik hier voor de financiële verantwoording over 2013 van stichting In Perspectief

welkom op de nieuwe site van stichting In Perspectief.

Druk, drukker, RUST!

Op 22 maart jl. was de jaarlijkse studiedag van In Perspectief.
Een inspirerende dag van ontmoeting en studie.
Het thema was: druk, drukker, RUST…


Wim Hoogendijk over “Gedenken houdt je op koers”. Waarom is het belangrijk om terug te denken en vooruit te kijken naar wat God aan het doen is in deze wereld? Het is van levensbelang, het geeft je leven zin en doel. Toch leven we in een samenleving waarin we maar doorrennen en weinig meer gedenken. Wat is het effect daarvan op het Evangelie? Misschien bevinden we ons wel in een hele cruciale tijd en vervult ‘gedenken’ daarin een sleutelrol. Kom luisteren en stel je vragen hierover aan Wim Hoogendijk.


Carla Wittocx over “Een heiligdom in de tijd”. Wereldwijd is er een opleving van Messiaanse Joden. Zij roepen ons op om met een nieuwe/andere blik te kijken naar de Bijbel. We zijn in de loop van de kerkgeschiedenis veel kwijtgeraakt. Carla Wittocx gaat in deze lezing graven naar wat we kwijtgeraakt zijn als het gaat om de oorspronkelijke inhoud van de Sjabbat. Het belooft een spannende ontdekkingstocht te worden.


Wim Hoogendijk met "Het grote verhaal". Korte bijbelstudie nav Filipenzen 2: "Opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden, Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader!”. Vertaling en theologie hebben hier iets anders van gemaakt dan de eed die de Here God zelf zweert in Jesaja 45 en door Paulus in de brief aan de Filipenzen wordt geciteerd: "Want Ik heb gezworen bij Mij zelf, waarheid is uit mijn mond uitgegaan, een woord dat niet zal worden herroepen: dat voor Mij elke knie zich zal buigen, dat bij Mij elke tong zal zweren". 
Hoe zit dat precies; een korte en krachtige studie van Wim.

Thema: Slechte tijden, goede tijden

De geschiedenis van onze wereld is geen soap, maar lijkt soms wel heel erg op een drama. Op deze studiedag willen we met elkaar stilstaan bij de vragen die dat oproept.

1. Heeft de Bijbel werkelijk iets van doen met onze moderne wereldgeschiedenis? Of gaat de Bijbel alleen over vroeger en zegt het niets over pakweg de laatste 2.000 jaar? Wie beter dan onze eigen docent geschiedenis en bijbelleraar Wim Hoogendijk om ons mee te nemen in een bijbels perspectief op de slechte tijden van recente wereldoorlogen of de goede tijden van ongekende voorspoed in de wereld.

Luister hier naar Wim

2. Kijkend naar de drama's om ons heen of misschien wel in onze eigen levens, putten we hoop uit de toekomst die de Bijbel ons voorspiegelt. Geen tranen meer, geen dood meer. Prachtig. MaarAndries van der Wal, voorganger gemeente Eben Haëzer Rotterdam, vraagt zich af: Wat heb je nu aan de toekomst?

Luister hier naar Andries

3. Spreker dr. Klaas Goverts gaat in op de vraag of de Bijbel onze geschiedenis schrijft. Schepping, ballingschap, verlossing; is het een vooropgezet plan waarbij God precies van te voren heeft bepaald wat er ging gebeuren? Of is het een reddingsplan dat God bedacht heeft om nog zoveel mogelijk te redden van wat mis is gegaan in het paradijs? Hoe moeten we het heilsplan zien? En wat betekent dat voor onze rol in dat plan en die van het volk van God?

Luister hier naar Klaas

Bevrijding van de angst

Geconfronteerd met de pijn en angst in ons persoonlijke leven vraag je je vertwijfeld af: "waar is dit toch allemaal goed voor?". De Bijbel noemt dit een fundamenteel probleem dat we ‘slaaf zijn van onze levenslange angst voor de dood’. Door die angst handelen en gedragen we ons vaak op allerlei manieren die ingegeven zijn door de noodzaak van zelfbehoud. Het leven verwordt tot een soap, een Darwiniaans ‘survival of the fittest’ met overlevingsinstincten die het overnemen op cruciale momenten en ons dan zelfzuchtig, hebzuchtig, wedijverend met de ander en zelfs geweldzuchtig maken. Wie bevrijd ons nu, in dit leven, van die zinloosheid? Of is het 'stil maar, wacht maar' tot Jezus terug komt?

Peter Hoogendijk neemt u mee in een persoonlijke bijbelstudie die een verrassende blikwisseling geeft op teksten als "het loon van de zonde is de dood" en vragen als "waarom kwam Jezus naar de aarde"?

Zo aan een nieuw seizoen, na een lange 'zomerslaap' is het voor mij lastig om weer op gang te komen. We gaan het tiende jaar in van In Perspectief, met recht een mijlpaal. Toch moet ik diep boren naar inspiratie en motivatie. Hoe komt dat? Zijn het de naweeën van de 'zomerslaap'? Ik denk dat er nog wat anders achter zit. Een soort Don Quichot gevoel. Al 9 jaar in gevecht met windmolens en ze blijven maar doordraaien. Het is lastig praten met systemen en vastgeroeste tradities.

 

Maar toch...

Een paar weken geleden werd ik gebeld door een meneer uit het westen van het land. Hij lag op het strand en las het boek van Jan Bonda 'Het ene doel van God'. Hij vertelde enthousiast dat hij diep onder de indruk was van de boodschap van het boek. Dit moeten veel meer mensen lezen. Wat bleek, de man had een christelijke boekwinkel. Hij zei: 'doe maar een doos boeken, ik ga ze prominent in mijn winkel uitstallen. Ik krijg er misschien wat gedoe mee, maar dat is het me waard'.

Regelmatig bellen en mailen mensen In Perspectief. Ze hebben wat gelezen, of een lezing van de site


geluisterd. Ze zijn op zoek naar, ja naar wat eigenlijk? Ze zijn vastgelopen in vastgeroeste Godsbeelden van voorwaardelijke liefde, van een theologie van hemel en hel, van allerlei vormen van moralistisch christendom. Moe en gefrustreerd.

Ik denk dat ik iets begin te begrijpen, niet alleen in mijn hoofd, maar juist ook emotioneel, wat Jezus bedoelde toen hij uitriep: “Kom tot mij allen die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven”. Israël was in Jezus dagen

een land van tradities, vastgespijkerd tot op de titel en de jota. Jezus poetst de ballast weg en 'God' komt als het ware weer tevoorschijn. Je kunt weer adem halen.

Ik vind het mooi dat wij als In Perspectief vermoeide en belaste mensen aanspreken. God is anders, Hij is werkelijk goed. Jezus kwam niet voor de lucky few, maar kwam om alle nakomelingen van Adam en Eva weer thuis te brengen. Elke theologie die dit niet erkent zorgt uiteindelijk voor vermoeide en belaste volgelingen.

 

Genade

De kern van genade is en blijft dat je iets krijgt dat je niet hebt verdiend. Niet door de juiste dogma's te geloven of de juiste levensstijl uit te oefenen. Dit druist in tegen alles wat religie ons wil doen geloven, ook de christelijke religie. Paulus vat het kernachtig samen in Rom. 3:23-24 “Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid van God, en worden om niet gerechtvaardigd uit Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus'. Met zo'n uitspraak blaas je alle windmolens aan gruzelementen.

 

Twee mooie uitspraken

In een boek van Philip Yancey kwam ik twee prikkelende uitspraken tegen.

De eerste van de theoloog Richard Niebuhr: “Hoe vreemd het ook klinkt, ik zie in de kerk, een instituut dat volgens Paulus is ingesteld om “het evangelie van Gods genade” te verkondigen, soms juist een gebrek aan genade”.

Dit gebrek aan genade vertaalt zich in de levens van de volgelingen, getuige de volgende uitspraak van hulpverlener David Seamands: “Vele jaren geleden moest ik tot de conclusie komen dat de twee belangrijkste oorzaken voor de meeste emotionele problemen onder evangelische christenen de volgende zijn: het niet kunnen begrijpen, ontvangen en leven van Gods onvoorwaardelijke genade en vergeving; en niet in staat zijn die onvoorwaardelijke liefde, vergeving en genade aan andere mensen te bewijzen...”

 

Inmiddels heb ik mijn inspiratie voor het nieuwe seizoen weer gevonden: met In Perspectief de genade van God in Christus door alle activiteiten heen handen en voeten te geven. Zodat vermoeide en belaste reizigers zich eraan kunnen laven. Als medereiziger hoop ik velen van jullie bij één van onze activiteiten te ontmoeten.

 

Wim Hoogendijk

Open Bijbelstudie Avonden in de Brugkerk

De Open Bijbelstudie Avonden en de jaarlijkse Studiedag van stichting In Perspectief worden in het voorjaar van 2014 gehouden in de Brugkerk, Schuilenburgerweg 2, Amersfoort.

Agenda

Vrijdag 11 april 2014 Open Bijbelstudieavond met Wim Hoogendijk

Donderdag 5 juni 2014 Open Bijbelstudieavond met dr. K.D. Goverts

Het goede nieuws wint terrein

Wim Hoogendijk gaat in deze Bijbelstudie in op de volgende vragen:

 

  • Wat is ‘het goede nieuws’ eigenlijk?
  • En wat is er met dit ‘goede nieuws’ in de loop van de kerkgeschiedenis gebeurd?
  • Wat is de status van het goede nieuws in de wereld van vandaag de dag….
  • en wat kunnen we de komende jaren verwachten?

 

 

Eindeloos oordeel is voor watjes...

Volgens een recente enquête van de Evangelische Omroep geloven er steeds meer Nederlandse christenen niet meer in de hel. De traditionele hel, met eindeloze pijniging lijkt op zijn retour. Hiervoor in de plaats komt een soort ‘hel-light’.

Op 13 januari sprak Wim Hoogendijk in 'Naast Hemels'.

Thema: hemel en hel...

In het witte kerkje aan de Langestraat 61 in Amersfoort (Naast café-restaurant ‘Hemels’) is er elke zaterdagavond‘Naast Hemels’ . Een initiatief dat voortkomt uit mensen die betrokken zijn bij de Kerk van de Nazarener. In ons zoeken heeft Jezus (de man uit Nazareth) een centrale plek. Tegelijkertijd kijken met een open blik naar andere spirituele tradities en levensopvattingen.

Helaas is de audio kwaliteit van deze opname niet zo goed, maar de inhoud is zeker de moeite waard om iets aandachtiger voor te luisteren!