Wim's talk

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 63 niet laden

In Perspectief - ANBI gegevens

lik hier voor de financiële verantwoording over 2014 van stichting In Perspectief

Klik hier voor de financiële verantwoording over 2013 van stichting In Perspectief

VERSLAG VAN DE UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN DOOR STICHTING IN PERSPECTIEF IN 2013

In 2013 heeft de Stichting In Perspectief 5 studieavonden georganiseerd. Op deze avonden hebben verschillende sprekers gesproken over de onderwerpen die in de doelstellingen van de Stichting staan vermeld. Deze avonden werden bezocht door gemiddeld 30 tot 40 personen en vonden in het voorjaar plaats in de Evangelische Hogeschool te Amersfoort en vanaf het najaar in de Brugkerk te Amersfoort.

Op 15 november 2013 hebben we een studiedag georganiseerd waar 65 deelnemers met veel interesse naar de drie sprekers hebben geluisterd.

Alle lezingen zijn op onze website gezet en worden veelvuldig gedownload. Het aantal hits dat onze website kent, heeft in 2013 de 1 miljoen overschreden. Dat is ongekend hoog.

Er blijkt nog steeds behoefte te zijn bij mensen om een ander geluid te horen dan in de traditionele kerken wordt gepreekt. Veel mensen ontvluchten de kerk omdat er een verwrongen Godsbeeld is en dat deze mensen niet kunnen geloven dat mensen voor eeuwig in de hel terecht komen. Tijdens onze studiebijeen-komsten wordt vanuit de Bijbel onderzocht wat het Godsbeeld volgens ons zou moeten zijn. Op de studiebijeenkomsten zien wij nog steeds nieuwe mensen komen, die meer over dit Goede Nieuws willen weten.

Het bestuur heeft in 2013 8 keer vergaderd. Wij zijn verder gegaan met de voorbereiding van de boeken die wij in 2014 en 2015 willen uitbrengen. Tijdens de vergaderingen is behalve invulling van de activiteiten ook ruim aandacht geweest voor de visie voor de komende jaren.

Het Omegaweekend hebben we helaas moeten cancelen, omdat er te weinig aanmeldingen waren.

Voor 2014 zijn weer studieavonden gepland en zullen er naar verwachting een of meerdere studiedagen worden georganiseerd

Klik hier voor de financiële verantwoording over 2012 van stichting In Perspectief

STICHTING IN PERSPECTIEF TE AMERSFOORT IS EEN ANBI-INSTELLING

De belastingdienst stelt met ingang van 1 januari 2014 aanvullende eisen aan een ANBI-instelling.

ANBI is de afkorting van Algemeen Nut Beogende Instelling. Als een organisatie of stichting voldoet aan de eisen, betekent dit onder andere dat giften aan de organisatie of stichting in aanmerking komen voor de giftenaftrek bij uw belastingaangifte.

De navolgende gegevens dienen openbaar te zijn en staan op de website van onze stichting vermeld.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten door Stichting In Perspectief in 2012

In 2012 heeft de Stichting In Perspectief zeven Bijbelstudieavonden georganiseerd. Op deze avonden hebben verschillende sprekers gesproken over de onderwerpen die in de doelstellingen van de Stichting staan vermeld. Deze avonden werden bezocht door gemiddeld 30 tot 40 personen en vonden plaats in de Evangelische Hogeschool te Amersfoort.

De lezingen zijn daarna op onze website gezet en worden veelvuldig gedownload.
Het aantal hits dat onze website kent, zal naar verwachting in 2013 de 1 miljoen overschrijden. Dat is ongekend hoog.

Er blijkt een groeiende behoefte te zijn bij mensen om een ander geluid te horen dan in de traditionele kerken wordt gepreekt. Veel mensen kunnen niet meer uit de voeten met het verwrongen Godsbeeld dat de zogenaamde ‘leer van de eindeloze straf’ oplevert. Deze mensen kunnen niet geloven dat mensen voor altijd in de hel terecht komen. Tijdens onze studieavonden proberen wij vanuit de Bijbel te laten zien dat er niet zoiets bestaat als een ‘eindeloze straf’, maar dat God echt goed is en alleen maar vanuit liefde naar Zijn schepselen kijkt.
Op onze studieavonden zien wij veel vaste bezoekers terug, maar ook telkens weer nieuwe mensen, die meer over dit Goede Nieuws willen weten.

In 2012 hebben we via onze woordvoerder ook aandacht besteed aan het boek van Rob Bell (De meeste van deze is ….. Liefde). Een boek uit Amerika, dat haarfijn aansluit op het gedachtengoed dat de bezoekers van onze lezingen en website willen onderzoeken.

Het bestuur heeft in 2012 zeven keer vergaderd. Wij zijn ook begonnen met de voorbereiding van de boeken die wij in 2014 en 2015 willen uitbrengen. Tijdens de vergaderingen is behalve invulling van de activiteiten ook ruim aandacht geweest voor de visie voor de komende jaren. Voor 2013 is weer een Omegaweekend gepland.

In 2012 is de website aangepast en aangevuld met een webwinkel. Het is daarmee ook mogelijk om boeken en cd’s aan te schaffen.

Beleidsplan Stichting In Perspectief voor 2014 en 2015

Voorgenomen activiteiten
Om haar doelstellingen te verwezenlijken, zal Stichting In Perspectief in de jaren 2014 en 2015 jaarlijks minimaal 6 studieavonden organiseren.
Daarnaast is het plan om elk jaar minimaal 1 studiedag te organiseren.
Deze studiebijeenkomsten worden aangekondigd op onze website en staan open voor iedereen die meer wil weten over de doelstellingen van de Stichting In Perspectief.

In 2014 en 2015 is de Stichting In Perspectief voornemens om twee boeken uit te geven met studiemateriaal over de onderwerpen die de doelstelling van de Stichting raken.

Een belangrijk communicatiemiddel blijft de website www.inperspectief.com.
Op deze website worden de studieavonden aangekondigd, maar wordt ook studiemateriaal (gratis) ter beschikking gesteld.
Zo kunnen lezingen worden beluisterd maar ook worden gedownload.

In 2014 willen we een start maken met het opnemen van korte filmpjes die de boodschap van In Perspectief uitdragen. Zo hopen we nog meer inhoud te geven aan de website.

Daarnaast zal in 2014 en 2015 worden onderzocht in hoeverre de social media kan worden gebruikt om meer mensen te bereiken met het goede nieuws dat door de stichting In Perspectief word uitgedragen.

Inkomsten en de besteding daarvan
Stichting In Perspectief ontvangt gelden door schenkingen van derden, de verkoop van boeken, collecten bij studiebijeenkomsten en de verkoop van toegangsbewijzen bij studiebijeenkomsten.

Het vermogen van de Stichting staat op de renterekening bij de bankier van de Stichting.

Het vermogen van de Stichting In Perspectief wordt aangewend om activiteiten te ontplooien, voor zover deze niet kunnen worden gefinancierd uit de jaarlijkse inkomsten van activiteiten. Hierbij valt te denken aan het uitgeven van boeken.

Als onafhankelijke stichting ontvangen we geen subsidie van enige instantie en zijn dus afhankelijk van de giften van enthousiaste particulieren. Om de basis van ons werk te verbreden, hebben we jouw steun nodig.

Giften zijn fiscaal aftrekbaar, In Perspectief is een zogenaamde door de belastingdienst erkende ANBI Stichting.

Jouw bijdrage kun je overmaken op onze Rabo-bankrekening met IBAN nummer NL 98 RABO 0104 9677 14 (BIC RABONL2U) ten name van Stichting In Perspectief te Amersfoort
Uiteraard kun je ook periodiek een vast bedrag overmaken of wij kunnen dit bij jou incasseren. Stuur hiervoor je gegevens naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De gegevens die wij van je willen hebben zijn: naam, adres, woonplaats, bedrag en frequentie (maand, kwartaal, halfjaar, jaar). Graag er even bij zetten dat je accoord bent dat het bedrag door middel van incasso van je rekening wordt afgeschreven door ons.

Van harte aanbevolen!

ANBI status
De Belastingdienst heeft de Stichting In Perspectief te Amersfoort per 1 januari 2008 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor blijven uw giften aan In Perspectief aftrekbaar van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). Ons fiscaalnummer is 813550130.
Klik hier voor de vermelding van In Perspectief op de website van de Belastingdienst.