Artikelen

Rob Bell: de meeste van deze is...Liefde (deel 3)

Beoordeel dit item
(0 stemmen)

Hoofdstuk 2: Het nieuwe daar is hier. De hemel

Het christelijk geloof is het verhaal van een beweging: van a naar b, van het ene domein naar het andere, van dood naar leven. In de richting van de hemel. En die bevindt zich ergens anders. Dat is de traditionele christelijke gedachte bij het begrip 'de hemel'.

 

Deze christelijke gedachte is beperkt. Bell probeert aan de hand van een aantal voorbeelden iets weer te geven van Jezus’ inzichten over de hemel (of 'het eeuwige leven'). In de tijd van Jezus kende men 'deze wereld' en 'de komende wereld' (zie bijv. Luc. 18:29-30). In het Grieks wordt bij beide begrippen het woord 'aion' gebruikt. De hoofdbetekenis van dit woord is: een tijdperk met een begin en een einde.

In het oude testament wordt door de profeten vaak gesproken over de komende wereld, een prachtig tijdperk, waarin alle volkeren in vrede en recht op een vernieuwde aarde zullen leven (zie o.a. Jes.2:2,4,5, Jes.25:6-8, Ez. 36, Amos 9:13).

Er is in de komende wereld geen plaats voor onrecht in welke vorm dan ook. Alles zal er zijn zoals God het heeft bedoeld. Aan onrecht wordt door goddelijk oordeel een halt toegeroepen. De wereld hunkert naar oordeel. De wereld snakt ernaar dat dingen rechtgezet worden. Wie Bell ervan beticht niet in oordeel te geloven, heeft hoofdstuk 2 in elk geval niet goed gelezen.

Bell komt vervolgens met een boeiende, nieuwe gedachte. Kort samengevat: onze eschatologie bepaalt onze ethiek. Als je gelooft dat de hemel slechts een plek is voor na de dood, waarom zou je dan moeite doen voor het welzijn - in de meest brede zin van het woord - van de huidige aarde? Bell stelt dat de hemel, het eeuwige leven, nu in zekere zin al begint. De hemel is een kwaliteit van leven die zelfs de dood kan doorstaan. ('Het eeuwige leven is dat ze U kennen.') Jezus nodigt ons uit om in deze gebroken, schitterende wereld het leven van de hemel te leven, hier-en-nu!

Bell voegt hier een waardevolle dimensie toe aan het traditioneel-christelijke beeld van de hemel. Dit element van het hier en nu kan gelovigen nieuwe inspiratie geven om werk te maken van deze planeet aarde!

Geschreven door  maandag, 16 april 2012 21:13 Laatst aangepast op maandag, 16 april 2012 21:23