Jaarverslag activiteiten 2017 577

VERSLAG VAN DE UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN DOOR STICHTING IN PERSPECTIEF IN 2017

 

Ook in 2017 heeft Stichting In Perspectief weer verschillende studieavonden georganiseerd. Al deze avonden werden gehouden in de Brugkerk te Amersfoort en op al deze Bijbelstudies ging onze woordvoerder Wim Hoogendijk voor.

In chronologische volgorde werden de volgende onderwerpen behandeld:

10 maar 2017:           De donkere schaduw van het christendom

7 april 2017:              Hemel of hel?!

19 mei 2017:             Genade, de grondwet van het Omniversum

29 september 2017:   Wat is de betekenis van het leven, de dood en de opstanding van Jezus?

24 november 2017:   Paulus op de Areopagus

Het aantal mensen dat deze avonden bezocht, verschilde nog al: van een handvol mensen tot een goed gevulde zaal.

Op onze website zijn al deze lezingen geplaatst. Tot onze vreugde zien wij dat onze website vaak wordt bezocht en dat ook veel lezingen veelvuldig worden gedownload. Ook via onze Facebookpagina treden we in contact met onze achterban en gebruiken dit medium onder andere om reclame te maken voor onze studieavonden.

Op 27 oktober 2017 werd voor het eerst een zogenaamd ‘huiskamergesprek’ gehouden. Op zo’n avond, waar maximaal 15 bezoekers aanwezig kunnen zijn, wordt, na een korte inleiding, met elkaar doorgesproken over een bepaald thema. Op dit huiskamergesprek, dat werd gehouden in een knus zaaltje in de Emmauskerk in het Soesterkwartier te Amersfoort, werd met ruim 15 man/vrouw doorgesproken over het thema ‘Gods plan met je leven’.

Na afloop van deze avond ontvingen wij veel enthousiaste reacties over deze nieuwe wijze van Bijbelstudie, waarbij meer de nadruk ligt op het samen ontdekken en delen in plaats van aanhoren en ontvangen. Wij zijn dan ook zeker van plan om ook in de toekomst meer huiskamergesprekken te gaan organiseren.

Het bestuur is in 2017 6 keer bij elkaar gekomen en werden er veel praktische zaken geregeld, zoals de organisatie van de studieavonden. 

Onze woordvoerder, Wim Hoogendijk, is bezig met het schrijven van een standaardwerk over het Evangelisch Universalisme, waarin op een laagdrempelige wijze  wordt verteld dat het Evangelie echt Goed Nieuws is: een verzekering van de uiteindelijke verzoening van ieder mens met God. De verschijning van dit boek heeft wat vertraging opgelopen, maar als bestuur blijven we uitkijken naar een grootse presentatie van dit boek.

Het bestuur kijkt met dankbaarheid terug op het jaar 2017. Ook nu hebben wij  weer veel hartverwarmende reacties ontvangen van bezoekers van onze website, lezers van de door ons uitgegeven  boeken, vrienden op Facebook en in gesprekken met mensen die onze studieavonden of het huiskamergesprek bezochten.

Dit moedigt ons aan om ook in 2018 door te gaan met de verspreiding van het goede nieuws over het kloppende hart van onze hemelse Vader, dat naar Zijn hele schepping uitgaat.

Tenslotte is het goed om te weten dat het bestuur en diens woordvoerder geen vergoeding voor alle activiteiten ontvangt.

 

 

Meer artikelen...