Jaarverslag activiteiten 2012 12017

Verslag van de uitgeoefende activiteiten door Stichting In Perspectief in 2012

In 2012 heeft de Stichting In Perspectief zeven Bijbelstudieavonden georganiseerd. Op deze avonden hebben verschillende sprekers gesproken over de onderwerpen die in de doelstellingen van de Stichting staan vermeld. Deze avonden werden bezocht door gemiddeld 30 tot 40 personen en vonden plaats in de Evangelische Hogeschool te Amersfoort.

De lezingen zijn daarna op onze website gezet en worden veelvuldig gedownload.
Het aantal hits dat onze website kent, zal naar verwachting in 2013 de 1 miljoen overschrijden. Dat is ongekend hoog.

Er blijkt een groeiende behoefte te zijn bij mensen om een ander geluid te horen dan in de traditionele kerken wordt gepreekt. Veel mensen kunnen niet meer uit de voeten met het verwrongen Godsbeeld dat de zogenaamde ‘leer van de eindeloze straf’ oplevert. Deze mensen kunnen niet geloven dat mensen voor altijd in de hel terecht komen. Tijdens onze studieavonden proberen wij vanuit de Bijbel te laten zien dat er niet zoiets bestaat als een ‘eindeloze straf’, maar dat God echt goed is en alleen maar vanuit liefde naar Zijn schepselen kijkt.
Op onze studieavonden zien wij veel vaste bezoekers terug, maar ook telkens weer nieuwe mensen, die meer over dit Goede Nieuws willen weten.

In 2012 hebben we via onze woordvoerder ook aandacht besteed aan het boek van Rob Bell (De meeste van deze is ….. Liefde). Een boek uit Amerika, dat haarfijn aansluit op het gedachtengoed dat de bezoekers van onze lezingen en website willen onderzoeken.

Het bestuur heeft in 2012 zeven keer vergaderd. Wij zijn ook begonnen met de voorbereiding van de boeken die wij in 2014 en 2015 willen uitbrengen. Tijdens de vergaderingen is behalve invulling van de activiteiten ook ruim aandacht geweest voor de visie voor de komende jaren. Voor 2013 is weer een Omegaweekend gepland.

In 2012 is de website aangepast en aangevuld met een webwinkel. Het is daarmee ook mogelijk om boeken en cd’s aan te schaffen.

Meer artikelen...