Jaarverslag activiteiten 2015

VERSLAG VAN DE UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN DOOR STICHTING IN PERSPECTIEF IN 2015

In 2015 heeft de Stichting In Perspectief 6 studieavonden georganiseerd. Op deze avonden hebben verschillende sprekers gesproken over de onderwerpen die in de doelstellingen van de Stichting staan vermeld. Deze avonden werden bezocht door gemiddeld 25 tot 35 personen en vonden in plaats in de Brugkerk te Amersfoort.

We merken dat mensen op zoek zijn naar Hoop. Hoop voor mensen, Hoop voor de wereld. God heeft het goede voor met de hele Schepping en zal zorgen dat het goed komt met iedereen. De boodschap die wij uitdragen geeft een ander beeld van God dan in de traditionele kerken geleerd wordt. Het is goed te merken dat er behoefte is aan de boodschap van Hoop die wij door de Stichting brengen. Dit weten we door de mails die we ontvangen, de mensen die we spreken tijdens de studieavonden, maar merken we ook aan het aantal downloads op de website.

In het voorjaar hebben we een studiereeks gehad met de onderwerpen God met ons, God voor ons en God gaat voor ons uit. Hier stonden moeilijke vragen centraal. Staat God wel aan onze kant? Hoe zit het met het offer van Jezus. Is dit een genoegdoening?

Tijdens de studies gaan we moeilijke vragen niet uit de weg. Al lezend in de bijbel komen we paradoxale teksten tegen. In de traditie van de kerken zijn bijbelteksten geïnterpreteerd. Ook wij interpreteren de teksten. Dit roept vragen op. Tijdens de avonden is ruimschoots de gelegenheid om in te gaan op vragen. Dit gedeelte van de avond is vaak heel interactief en wordt gewaardeerd. De vragen die gesteld worden, zijn een inspiratiebron om nieuwe thema’s te bedenken.  

Op 21 maart 2015 hebben we een studiedag georganiseerd waar we weer een grote groep deelnemers hebben kunnen verwelkomen. Deze dag hebben drie sprekers lezingen verzorgd. Deze lezingen gingen over het Bijbelboek Hebreeën. Tijdens deze studiedag hebben we aandacht gegeven aan onze Joodse wortels. Door de bijbel met de kennis van de Joodse achtergrond te lezen komen we tot verrassende inzichten.

17 april was een bijzondere studieavond. Hier werd het nieuwe boek: ‘Smaakmakers’ , geschreven door Wim Hoogendijk, gepresenteerd. Wim schreef een groot aantal van deze studies voor de NEM. Met toestemming van de NEM konden we deze Bijbelstudies en nog enkele andere studies in een mooi vormgegeven boek uitgeven.

In de najaar reeks zijn er diverse thema’s aan de orde gekomen. Thema’s die prikkelen en heilige huisjes niet uit de weg gaan.

Tijdens de eerste avond in het najaar konden we ook de nieuwe website presenteren. Deze is in een moderner jasje gestoken, hierdoor is de site nu ook op mobiele apparaten goed leesbaar. Daarnaast is de site beter beveiligd. De website is een steeds belangrijker onderdeel van de stichting. Alle lezingen zijn op onze website gezet en worden veelvuldig gedownload. We zien dat de lezingen steeds vaker worden gedownload en de mensen de website steeds beter kunnen vinden.

Door de bijbel te lezen met de kennis dat God tot zijn doel komt met de Schepping en er niets voor altijd verloren gaat en hierover studiebijeenkomsten te organiseren, hopen we mensen te inspireren met het Goede Nieuws.

Het bestuur heeft in 2015 zeven keer vergaderd. Veel praktische zaken hadden onze aandacht zoals de uitgave van het boek, de organisatie van de studieavonden en studiedag en de nieuwe website.
Daarnaast hebben we twee keer een retraite dag gehouden waarbij we na hebben gedacht over de koers van In Perspectief. Waar ligt onze kracht, wat zijn onze dromen?

We hebben besloten dat we op korte termijn geen weekend meer organiseren. Hiervoor is te weinig belangstelling. De studiedagen zijn echter wel goed bezocht. Deze willen we zeker blijven houden. Ook de avonden worden goed bezocht. Daarnaast worden de lezingen veelvuldig gedownload via de website. Het is dan ook van belang dat we de lezingen blijven plaatsen.

Voor 2016 zijn weer studieavonden gepland en zullen er naar verwachting een of meerdere studiedagen worden georganiseerd.

Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor haar activiteiten.