Jaarverslag activiteiten 2014

VERSLAG VAN DE UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN DOOR STICHTING IN PERSPECTIEF IN 2014

In 2014 heeft de Stichting In Perspectief 6 studieavonden georganiseerd. Op deze avonden hebben verschillende sprekers gesproken over de onderwerpen die in de doelstellingen van de Stichting staan vermeld. Deze avonden werden bezocht door gemiddeld 30 tot 40 personen en vonden in plaats in de Brugkerk te Amersfoort.  

Op 22 maart 2014 hebben we een studiedag georganiseerd waar 35 deelnemers met veel interesse naar de sprekers hebben geluisterd. Alle lezingen zijn op onze website gezet en worden veelvuldig gedownload. Er blijkt nog steeds behoefte te zijn bij veel mensen om het hoopvolle geluid te horen dat God uiteindelijk tot zijn doel komt met alles wat Hij geschapen heeft.

Tijdens onze studiebijeenkomsten wordt vanuit de Bijbel onderzocht welk beeld van God daarin naar voren komt, namelijk van een God die altijd en uitsluitend handelt vanuit liefde. Op de studiebijeenkomsten zien wij nog steeds nieuwe mensen komen, die meer over dit Goede Nieuws willen weten.

Het bestuur heeft in 2014 zeven keer vergaderd. Wij zijn verder gegaan met de voorbereiding van het boek dat wij in 2015 willen uitbrengen. Tijdens de vergaderingen is behalve invulling van de activiteiten ook ruim aandacht geweest voor de visie voor de komende jaren. Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor haar activiteiten.

Voor 2015 zijn weer studieavonden gepland en zullen er naar verwachting een of meerdere studiedagen worden georganiseerd. Kosten zullen hoger zijn door de het uitbrengen van het uit te geven boek.