Algemene gegevens stichting In Perspectief

STICHTING IN PERSPECTIEF TE AMERSFOORT IS EEN ANBI-INSTELLING

De belastingdienst stelt met ingang van 1 januari 2014 aanvullende eisen aan een ANBI-instelling.

ANBI is de afkorting van Algemeen Nut Beogende Instelling. Als een organisatie of stichting voldoet aan de eisen, betekent dit onder andere dat giften aan de organisatie of stichting in aanmerking komen voor de giftenaftrek bij uw belastingaangifte.

De navolgende gegevens dienen openbaar te zijn en staan op de website van onze stichting vermeld.

ALGEMENE GEGEVENS STICHTING

 

1. NAAM, ADRES EN ANDERE RELATEERDE GEGEVENS

 Naam van de Stichting: Stichting In Perspectief

 Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer van Stichting In Perspectief is 813550130

 Het postadres van Stichting In Perspectief is: Dwarsfluitpad 6, 3822 CM  Amersfoort

 Website: www.inperspectief.com

 Email-adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

2. DOELSTELLING

 De statutaire doelstelling van Stichting In Perspectief is het onderzoeken, koesteren en delen van:

* Gods liefdevolle plan met de mens. In de persoon van Jezus Christus is Hij naar ons toegekomen, heilbrengend voor alle mensen. Gods liefde is sterker dan welke menselijke barrière ook

* Het Godsbeeld zoals dat geopenbaard wordt in het Oude en Nieuwe Testament

* De joodse wortels van het geloof, in bijbels perspectief.

 

3. BESTUURDERS

 Namen en functie van de bestuurders

Peter Hoogendijk: Voorzitter

Pieter Nederlof: Penningmeester

Saskia Hoogendijk: Secretaris

Anja Hoogendijk: Lid

Caroline Nederlof: Lid

 het beloningsbeleid: Bestuurders en vrijwilligers ontvangen geen vergoeding.