Onderzoeken

Stichting In Perspectief is een Open Bijbelstudiestichting .

Opgericht in augustus 2004. Geraakt door de bevrijdende waarheden die we bij het bestuderen van de Bijbel ontdekten, ontstond het verlangen om hier veel mensen deelgenoot van te laten worden. Het resultaat is de stichting In Perspectief.
Steeds vaker worden mensen geraakt door het Evangelie dat echt Goed Nieuws blijkt te zijn: een verzekering van de uiteindelijke verzoening van ieder mens met God. Eenmaal gegrepen door dit perspectief, ontstaat veelal een sterke behoefte aan Bijbels onderwijs van de joodse wortels van Gods Woord. Dit levert een ander geluid dan vaak in de traditionele kerken wordt gepreekt. In de westerse christelijke traditie is namelijk -ook in christelijk Nederland- de zogenaamde ‘leer van de eindeloze straf’ binnen gekomen. Deze leer vind je echter niet terug in bijvoorbeeld de traditie van de Oosterse kerken.
 
Die leer van de eindeloze straf heeft helaas meegewerkt aan een verwrongen Godsbeeld. Een God die aan de ene kant bijzonder liefdevol is, maar aan de andere kant bijzonder wreedaardig. Steeds meer mensen kunnen hier niet meer mee uit de voeten. Als In Perspectief proberen wij vanuit de Bijbel te laten zien dat er niet zoiets bestaat als een ‘eindeloze straf’, dat God echt goed is en alleen maar vanuit liefde naar Zijn schepselen kijkt. We merken dat dit heel heilzaam is voor mensen. Ze staan positiever in het leven en gaan meer van God en van hun medemensen houden. Er zijn zelfs mensen die aangeven dat ze door het Goede Nieuws van een God, die in Jezus in liefde naar ons toekomt, hun geloof weer langzaam aan het terugvinden zijn.
 
Natuurlijk gaan we niet om het begrip ‘straf’ of oordeel in de Bijbel heen. Maar we proberen vanuit de wortels van het bijbels/joodse denken te kijken wat het betekent. Wonderlijk genoeg heeft oordeel ten diepste een positieve uitwerking. Oordeel is een ander woord voor gericht. En gericht betekent letterlijk ‘recht maken’. Misschien dat daarom de Joodse denker Abraham Herschel oordeel beschrijft als ‘uitgestelde barmhartigheid’. Het oordeel en de liefde van God zijn universeel en het eindigt voor een mens altijd met liefde. Heel mooi vind je dit terug in Romeinen 11:32, waar staat: “Want God heeft hen allen onder ongehoorzaamheid besloten, om Zich over hen allen te ontfermen”. Of om het met Romeinen 5:18 te zeggen: “Derhalve, gelijk het door één daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is, zo komt het ook door één daad van gerechtigheid (=Jezus!) voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven”
 
We nodigen je van harte uit om met ons Gods Woord te onderzoeken. Daarbij moedigen we je aan om zélf te onderzoeken 'of de dingen alzo zijn' en staan we open voor kritiek!
Geen evenement in de kalender
ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30