Sexy Polling: there is nothing to show!

Beleidsplan stichting In Perspectief

Beleidsplan Stichting In Perspectief 

Voorgenomen activiteiten
Om haar doelstellingen te verwezenlijken, zal Stichting In Perspectief jaarlijks minimaal 6 Open Bijbelstudie Avonden organiseren.
Daarnaast is het plan om elk jaar minimaal 1 Studiedag te organiseren.
Deze bijeenkomsten worden aangekondigd op onze website en staan open voor iedereen.

Stichting In Perspectief is voornemens een nieuw boek uit te geven van de hand van onze woordvoerder Wim Hoogendijk.
Dit boek wordt zorgvuldig, hoofdstuk voor hoofdstuk, door een review-groep besproken met de auteur. De inhoud is geheel in lijn met de doelstelling van de Stichting en laat vanuit de Bijbel zien dat er niet zoiets bestaat als een ‘eindeloze straf’, maar dat God echt goed is en alleen maar vanuit liefde naar Zijn schepselen kijkt. Bijbelse begrippen als ‘straf’ en 'oordeel' worden vanuit de wortels van het bijbels/joodse denken uitgelegd en vormen het fundament voor de conclusie dat het oordeel en de liefde van God universeel zijn en het voor een mens altijd met liefde eindigt.

Een belangrijk communicatiemiddel blijft de website www.inperspectief.com.
Op deze website worden de studieavonden aangekondigd, maar wordt ook studiemateriaal (gratis) ter beschikking gesteld.
Zo kunnen lezingen gratis worden beluisterd en ook worden gedownload.

In 2017 willen we een start maken met het opnemen van podcasts die de boodschap van In Perspectief uitdragen. Zo hopen we nog meer inhoud te geven aan de website.

Sinds eind 2016 zijn de social media activiteiten van In Perspectief uitgebreid naar Facebook om meer mensen te bereiken met het goede nieuws dat door de stichting In Perspectief word uitgedragen.
https://www.facebook.com/stichtinginperspectief/ 

Inkomsten en de besteding daarvan
Stichting In Perspectief ontvangt gelden door schenkingen van derden, de verkoop van boeken, collecten bij studiebijeenkomsten en de verkoop van toegangsbewijzen bij studiebijeenkomsten.

Het vermogen van de Stichting staat op de renterekening bij de bankier van de Stichting.

Het vermogen van de Stichting In Perspectief wordt aangewend om activiteiten te ontplooien, voor zover deze niet kunnen worden gefinancierd uit de jaarlijkse inkomsten van activiteiten. Hierbij valt te denken aan het uitgeven van boeken.

Bijbelstudie...

Gods Woord

Download de Bijbelstudies gratis  

Gods Woord

Download de Bijbelstudies gratis      

Achtergrond

Onderzoeken

Stichting In Perspectief is een

Onderzoeken

Stichting In Perspectief is een Open Bijbelstudiestichting

Wie zijn wij...

Koesteren

Dichter naar het kloppend hart

Koesteren

Dichter naar het kloppend hart van God.

Doelstelling

Delen

Evangelisch universalisme: oordeel is nooit

Delen

Evangelisch universalisme: oordeel is nooit het laatste

Bijbelstudies 

 klik op de naam hiernaast om te beluisteren/ downloaden 

  • Voorpagina

    • Onderzoeken Stichting In Perspectief is een Open Bijbelstudiestichting . Opgericht in augustus 2004. Geraakt door de bevrijdende waarheden die we bij het bestuderen van de Bijbel ontdekten, ontstond het...

      Read More

Via onze nieuwsbrief houden we u graag op de hoogte. Vult uw email hieronder in om in te schrijven.
U ontvangt een email om uw inschrijving te bevestigen.
Please wait