Klaas Goverts

Klaas Goverts 809

 Van dr. K.D.Goverts zijn de vol­gen­de cur­sus­sen en bij­bel­­stu­dies in gebonden vorm ver­sche­nen.

..............................................................

Te bestellen bij:

J.Bies - Schaperstraat 104

3317 LR – Dordrecht

Tel.078-6510685 -

Giro NL78 INGB 0001 292693

E.Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

.................................................................................

* Prijzen zijn excl.verzendkosten

* Van elk boek wordt € 2,25

afge­dra­gen aan het Afrika-fonds

.................................................................................

MEI.  2017.

..................................................................................

Het aantal genoemde pag. kan enigszins afwijken.

 1. 1. De oorlogen des Heren (Rich.)

     €.10,00.  112 pag.

 1. 2. De Hebr.Gedachtewereld.

    Is verschenen als pocket bij uitgeverij

    KOINONIA in combinatie met de

    nrs. 34 en 51. (Bij de boekhandel).

    Nr.2. apart: €.12,00.  166 pag.

 1. 3. De Psalmen. €.10,50. 124 pag.
 2. 4. €.10,00. 108 pag.
 3. 5. Jona en Habak. €.10,00. 110 pag.
 4. 6. Israëls Feesten . €.10,50 128 pag.
 5. 7. €.13,00. 200 pag.
 6. 8. Genesis . €.13,00. 187 pag.
 7. 9. Marcus. €.12,00. 165 pag.
 8. 10. €.10,50 128 pag.
 9. 11. Saul en David. €.10,50 130 pag.
 10. 12. Vragen de Vanzelfsprekend-

       heid Voorbij.  €.12,50  180.pag.

       * Goed en kwaad

       * David en Absalom

       * Het paradijs

       * Man en vrouw.

       * Tijd en eeuwigheid

 1. 13. Johannes. €.8,00. 67 pag.
 2. 14. Verhalen van Troost na het

       jaar 70 . €.12,00.  168.pag.

 

   * Psychologische achtergronden  

    van de evangelie verhalen.

   * De Hemelvaart.

   * De wijze en de dwaze maagden.

   * Welk beeld tekenen de evange­listen

      van Jezus.‘de twee naturen leer’

 1. 15. Leviticus a.bijb.studies

       €.9,00. 86.pag.

       * Leviticus

       * Jakob en Esau

       * van zijn geslacht.

       * de sleutel weggenomen.

       * Het aangename jaar des Heren.

       * De doortocht.

       * Hij kwam tot het zijne.

       * Jezus en Mozes in het Matt.evan.

       * volkomen schoonheid

 1. 16. Het Troostboek

      (Jesaja 40-55). €.9,50.  100 pag.

 1. 17. Het Duizendjarig Rijka.

      bijb.studies. €.9,00.  84 pag.

      

       * En het duizendjarig Rijk.

       * Een nieuwe hemel en aarde.

       * De val van Babel.

       * Het bloed van het Lam.

       * De Vadernaam in het Marc.evan

       * De poorten.

       * De genezing van het gevoelsleven

       * Daarna zal het geschieden.

       * Het avondmaal.

       * Kaïn en en Abel

 1. 18. De Romeinenbrief.

        is vervallen. zie nr.70

 1. 19. De levensgang van Abraham

        €.13,50  213.pag.

 1. 20. Open Toekomst.€.12.50 192pag

       * Studies over Openbaring

 1. 21. Godsbeelden. €.12,50 pag.
 2. 22. Deuteronomium. €.13,50.

       218.pag.

 1. 23. Messiaanse Verwachtingen.

        €.13,50.  221.pag.

 1. 24. De Kostbare Parel

       e.a.bijb.st.  €.9.   90.pag.

     * De kostbare parel.

     * Naäman.

     * David en goliath.

     * De rijke man en de arme Lazarus

25+26. Ezechiël en aantek.

       €.13,00.  200 pag.

 1. 27. Mijn Knecht Job

       €.14,00.  225 pag.

 1. 28. Gedachten over het boek Job

        €.10,50.  136 pag.

 1. 29. Omgaan met Lijden. €.11.

       146 pag.

 1. 30. €.11,50. 156 pag.
 2. 31. Verkenningen rond het boek

       Openbaring.  €.10.  120 pag.

 1. 32. Jeremia. €.11,50 152 pag.
 2. 33. Het paradijs heropend.

       €.11.  150 pag.

 1. 34. Geliefd is de mens.

     Is verschenen als pocket bij uitgeverij

     KOINONIA in combinatie met de

     nrs. 2 en 51. (Bij de boekhandel).

     Nr.34. apart: €.12,00.  170 pag.

 1. 35. De eeuwen terechtgebracht

      (Efezebrief). In twee banden

        samen. €.22.  300 pag.

36A. Licht in de Avond -I-

     (prof. Zacharjah) – €.13.  208 pag.

36B. Licht in de Avond -II-

           €.13.  210 pag.

 1. 37. De wereld van de Engelen

       €.14.  229 pag.

 1. 38. Herder of Jager

       (Jakob en Esau). €.12. 170 pag.

 1. 39. Beeld en werkelijkheid.

       €.10,50  132 pag.

 1. 40. De Hebreeënbrief.

       €.11,50.  152 pag.

 1. 41. Woorden van waarde.

       €.14,00 . 219 pag.

 1. 42. Naar zijn Beeld. e.a.bijb.

        studies. €.9,00.  88 pag.

       * Naar zijn beeld.

       * De schepping zucht.

       * Woord en wederwoord.

       * Het ambt der verzoening.

       * Het woord maakt geschiedenis.

       * De vrijstad.

       * Het lied in het land van Juda.

       * Het geloof behouden.

 1. 43. God Gedenkta.studies.

       €.9,00. 90 pag.

       * Gedachtenis.

       * Het dodenrijk.

       * Het vaderbeeld van God.

       * De opwekking van Dorkas.

 1. 44. De Toorn van God (het gouden

        kalf). €.9,00.  88 pag.

 1. 45. Matteüs. €.9,50. 100 pag.
 2. 46. Verzoening en Verlossing.

       €.9,00.  84 pag.

       * Studies over de Romeinenbrief

 1. 47. Gunstgenotena.studies

      €.10,00.  110 pag.

       * Gunstgenoten

       * Het jubeljaar.

       * Rentmeester zijn.

       * Verlamden worden genezen.

       * De gevoelens van God.

       * De naam des Heren.

       * Het heeft de Vader behaagd.

 1. 48. Woorden van Verwachting

       €.11,50160 pag.

 1. 49. De Woestijn zal bloeien.

       €.13,50  210 pag.

 1. 50. De Belofte v.h. Zoonschap

       e.a.studies. €.9,50.   97 pag.

       * De belofte van het zoonschap.

       * De vreze des Heren.

       * De geestelijke sabbat.

       * Terug naar het begin.

       * In het boek.

       * De betekenis van Hemelvaart.

       * Saul te Endor.

 

 

 

 

 

 

 1. 51. De Identiteit van God

       Is verschenen als pocket bij uitgeverij

       KOINONIA in combinatie met de

       nrs. 34 en 2. (Bij de boekhandel).

       Nr.51. apart: €.8,50.  74 pag.

 1. 52. In het Woord is Toekomst.

      €.9,50.   109 pag.

 1. 53. Van hart tot Harta.studies

       €.9,50.  100 pag.

      

     * Van hart tot hart

     * De wijngaard van Naboth.

     * De lofzang van Hanna.

     * De Here doodt en maakt levend.

     * Volk van zieners en verwachting

     * De toelating door God.

     * Profetisch zien.

     * De boze geest bij Koning Saul.

     * De verharding van Farao

 1. 54. Vaste grond voor vandaag

       en morgen.  €.10,00. 124 pag.

        Enkele kernpunten:

    * 1 Tess.3:11-14.

    * 2 Tim.2:19.

    * Het woord recht snijden.

    * De plaats van Israël in de raad Gods.

    * Enige gedachten over Daniël 2.

 1. 55. De eeuwige Logos.

       €.9,50. 100 pag.

       * Het evangelie naar Johannes.

       * Woord van vóór alle tijden

 1. Wederkomst. €.8,50. 72 pag.

       * De Messiasverwachting in

          het joodse denken

 1. 57. Het offer van Jezus.

       e.a.studies. €.10,00.  110 pag.

       * Het offer van Jezus.

       * Het witte paard.

       * Het bijbelse mensbeeld

       * Schade lijden aan je ziel.

       * De profeet Amos.

      * De jubelroep.

 1. 58. Brieven aan Timoteüs

       €.10,00.   118 pag.

59+60 Spreuken en Prediker.

       (in één band) €.12,50. 188 pag.

 1. 61. Kronieken. €.10,50. 134 pag.
 2. 62. Genade in de Woestijn.

       €.10,00.  115 pag.

     * Genade in de woestijn(Hagar).

     * De besnijdenis van Abraham.

     * Mozes-bloedbruidegom

     * Het huwelijk van Izaak en Rebekka.

     * De roeping van Mozes

 1. 63. Grote verzoendaga.stud.

        €.12,00 – 168 pag.

     * Grote Verzoendag.

     * Achtergr. Grote Verzoendag.

     * Bitterheid.

     * Een grote, heerlijke onderwijzing.

     * Wat is uw beeld van Jezus?

     * De zonen zijn opgestaan.

     * Heerlijkheid.

     * Versterkte steden.

     * Liederen van Sion.

     * Lucas, evangelie van de ontferming.

     * Met barmhartigheid bekleed.

     * Overwin het kwade door het goede

64A. Symb.Hebr. Alfabet -1-

          €.12,00.  162 pag.

64B. Deel 2 .€.13,00.  202 pag.

64C. Deel 3 .€.13,00.  190 pag.

64D. Deel 4 .€.13,50.  214 pag.

64E. Deel 5 .€.13,50.  209 pag.

64F. Deel 6 .€. 10,00.  112 pag.

64G. Deel 7 .€.13,00.  196 pag.

 1. 65. €.12,00. 168 pag.
 2. 66. €.13,00. 206 pag.
 3. 67. €.14,00. 228 pag.
 4. 68. Raad.Gods €11,50. 159 pag.

69A. Recht en Genade. Deel.1.

       studies over het boek Jesaja 

       €.13,50. 213 pag

69B. God en de Volken. Deel.2.

       studies over het boek Jesaja 

       €.12,50.  180.pag.

69C. Licht aan de zoom van

          de  aarde. Deel.3

       studies over het boek Jesaja 

       €.12,50.  181.pag.

69D. De sluier weggenomen Deel.4.

        studies over het boek Jesaja 

       €.13,00.  200.pag.

69E. Uw God is Koning   Deel.5.

        studies over het boek Jesaja 

         €.13,50.  221.pag

 1. Kerngedachten.

         €.10,00.  116 pag.

         Samenvattingen uit de studies

         van Dr.K.D. Goverts

      

        * Bidden en Aanbidding

        * Profetie

        * Het getal 70

        * Wind en windstreken

       * Tijdelijk uit de roulatie

 1. KB.

        €.11,50.  146 pag.

         

        * Oertijd en eindtijd.

        * Uitverkiezing en verwerping.

        * Wraak en vergelding.

        * Nacht en duisternis

       * Tijdelijk uit de roulatie

 1. KC.

         €.12,50.  220 pag.

      

       * Het boek Openbaring.

       * Gods volk en de volkeren.

       * Zon en maan.

       * Schaduw en beschutting

      * Tijdelijk uit de roulatie

70A. De Romeinenbrief.I. €.13,00. - 198.pag. (H.1.tm.3)

70B. De Romeinenbrief.II.

€.13,50.- 220.pag. (H.4.tm.7)

70C. De Romeinenbr.III.

€.13,50.- 216.pag. (H.8.tm.10)

70D. De Romeinenbr.IV.

€.13,00. - 200.pag. (H.11.tm.12)

70E. De Romeinenbr.V.

€.11,50.- 156.pag. (H.13.tm.16)

 

Nr.70.op bestelling.

Levertijd ong. 2 maanden.

 

 1. 71. De nacht vd Rechtvaardige.

       €.13,00.- 200.pag.

 1. 72. Tenakh en Evangelie.

       €.13,50.- 225.pag

 1. 73. Wederoprichting aller dingen.

       En andere studies

       €.13,00.- 200.pag

       * Wederopr.van alle dingen.

        * Gedachten over genezing.

        * Simchat Torah

        * Geweld in het Oude.Test.

        * De Wapenrusting Gods.

       * Koningschap in de Psalmen.

        * Verwerping en Weerspannigheid.

        * De geest van hysterie.

        * Zo gingen die beiden tezamen

        * Het Huis van God.

        * Keer terug!

       * Op weg naar de zevende dag.

        * Pasen in profetisch licht.

        

 1. 74. Omsloten door Licht.

       €.10,00.- 118.pag.

 1. 75. Door God gekend

       Studies over de Psalmen.deel.2.

       €.13,50.- 216.pag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanbevolen 1106

In Perspectief

Een aantal van Dr. Klaas D. Goverts' prachtige studies is gebundeld in dit boek.

Omslag In Perspectief

In deze uitgave maakt u kennis met de studie over de identiteit van God, een God van relatie, een God van geven en ontvangen.
De auteur bespreekt het belang van de ontmoeting, de werkelijke ontmoeting die plaatsvindt in de dialoog.
Deze dialoog, die vorm krijgt in een persoonlijke relatie met God, betekent ook dat we als mens weer heel en één mogen worden.
Daarnaast zet de auteur een helder beeld neer over de almacht van God.

Klaas weet in zijn studies grondig de vertaalproblemen te benoemen die er vaak liggen tussen het Hebreeuwse denken en het westerse denken.
Deze vertaalproblematiek kan een groot effect hebben op het Godsbeeld en het mensbeeld.
Een boek dat velen een nieuw perspectief op de Bijbel zal geven en dat u zeker gelezen moet hebben!

prijs: € 19,80

isbn/artikelcode: 9789076193137

Meer weten of bestellen? Klik hier