13-04-2007
Duration:1 hr 28 mins 20 secs
Views:880
Pesach is het feest van de bevrijding uit de slavernij. Door het bloed van het lam gaat God voorbij aan de huizen van de Israëlieten, maar de Egyptenaren moeten het ontgelden. Wat betekent deze geschiedenis en hoe wijst het vooruit naar Het offer van onze Here Jezus? Moet er een slachtoffer zijn om de toorn van God af te wenden? Geen vergeving zonder bloedstorting? Maar het offer van de Here Jezus was toch juist een bewijs van Gods liefde? Vele vragen die Pesach met ons Pasen verbinden. Luister naar deze studie om in de Schrift antwoorden te vinden.
16-03-2007
Duration:1 hr 51 mins 40 secs
Views:759
Waar is de Heer in deze tijd? Waarom grijpt Hij niet in? Omdat Hij zich verborgen houdt! Poerim komt van het Hebreeuwse woord voor ‘loten’. Daarom wordt dit feest ook wel het Lotenfeest genoemd. Het is ingesteld door koningin Esther om te vieren dat het Joodse volk is ontkomen aan de grote jodenhater Haman. Het wonderlijke is dat in het bijbelboek van Esther de naam van God niet één keer voorkomt. God is letterlijk verborgen. Het lijkt of het noodlot je toekomst bepaalt. Je hebt mazzel of pech. Maar toch is God op de een of andere manier de verborgen aanwezige. De vraag naar de Godsverduistering staat in deze studie centraal. Daarnaast kijken we naar de hedendaagse viering van dit indrukwekkende bijbels-joodse feest.
26-08-2006
Duration:52 mins 32 secs
Views:881
We zijn gered door het geloof van Jezus. Dat is genade. Jezus'geloof is wat telt. Op goede vrijdag geloofde er geen mens meer in Jezus, maar Jezus geloofde Zijn Vader. Daarom is het "uit geloof tot geloof": God gelooft jouw geloof te voorschijn. Het is iets wat je vat en nooit meer loslaat als je gaat zien wat echt genade is...
16-06-2006
Duration:1 hr 8 mins 42 secs
Views:1089
In studie nr. 16 (het offer van Izaäk) hebben we al de voorafschaduwing van Het Offer gezien. Toen is al duidelijk geworden dat onze God geen offer wil in de zin van "er moet bloed vloeien", maar volkomen toewijding zoekt tot over de laatste grens. Net als het lam waar God in voorzag bij Izaak, nam Jezus de onderste plaats in. Zo heft Zijn offer alles, de hele kosmos, op naar Zijn Vader. Maar wat dan met God's gerechtigheid? De zonde kon toch niet ongestraft blijven? Er moet toch genoegdoening aan God geschieden?! Jezus betaalde toch onze schuld aan het kruis, zodat God weer verzoend zou zijn en wij tot Hem mogen komen als we maar geloven in Zijn Zoon?
28-04-2006
Duration:1 hr 12 mins 25 secs
Views:1081
Tijdens het pesachmaal, vlak voor zijn sterven, verzekerde Jezus de discipelen: “één van jullie zal mij uitleveren.” En Judas vroeg nog: “Ik ben het toch niet, rabbi?”. Toch wel, zo bleek. Toen Judas echter zag dat Jezus ter dood veroordeeld werd, kreeg hij spijt, smeet z’n verdiende dertig zilverstukken de tempel in en verhing zich. Nog vóór Jezus verzoenend lijden en sterven was volbracht! Daarmee ging een schriftwoord van de profeet Jeremia exact in vervulling. Maar waarom? Had Judas niet, net als Petrus, vergeving kunnen ontvangen na de opstanding? Is Pasen aan Judas voorbijgegaan? En is Judas daarmee terecht het symbool van de eeuwig verdoemden zoals hij gedurende de hele kerkgeschiedenis is afgebeeld?
Powered by: truthengaged