24-04-2010
Duration:41 mins 39 secs
Views:807
Diep in elk mens is er een soort unheimisch gevoel. Je mist iets, maar je weet niet wat. Ten diepste zijn we misschien wel de VADER kwijt en hebben we heimwee…
23-04-2010
Duration:1 hr 8 mins 28 secs
Views:917
Wat is de toegevoegde waarde van de mens in Gods plan? Een Rabbi zei eens: "God heeft de wereld opzettelijk onvoltooid gelaten, zodat het door de mens kan worden afgemaakt." Een spannend perspectief. Deze studie hoort bij de serie bijbelstudies uit het Omegaweekend 2010.
12-03-2010
Duration:55 mins 45 secs
Views:629
In deze studie gaat Wim Hoogendijk in op een onthutsend Bijbelgedeelte. Een berucht/beroemd hoofdstuk uit de brief die Paulus schreef aan de Romeinen. Het gaat hier over hoofdstuk 5. De inhoud van dit hoofdstuk zet de traditionele theologie zoals u die heeft gehoord in de kerk of in de evangelie gemeente volledig op zijn kop.
12-02-2010
Duration:1 hr 2 mins 42 secs
Views:779
Israël betekent 'strijder Gods'. Is Israël nog steeds het volk van God in onze tijd? Of is de kerk in haar plaats gekomen? Hoe zit het dan met de beloften aan Israël? Na 2000 jaar kerkgeschiedenis hebben we als kerk flink wat boter op het hoofd waar het gaat om Israël. In deze studie wordt ingegaan op die geschiedenis en enkele joodse reacties daarop. Heel bijzonder is het verband tussen het eeuwenoude theologische dogma van een eindeloze straf en de "geestelijk Israël-visie" van de westerse kerk.
22-01-2010
Duration:1 hr 14 mins 46 secs
Views:1094
De basics van het Evangelisch universalisme in één studie... Hoe wordt er nu in de Bijbel gesproken over redding en verloren gaan? Het lijkt toch duidelijk: Wie in Jezus geloof wordt gered, wie niet in hem gelooft gaat verloren (Joh.3:16). Hoe kan je dan beweren dat alle mensen gered/behouden worden? Toch durft Wim Hoogendijk vanuit de Bijbel te beweren dat uiteindelijk alle mensen zullen worden gered en wel door Jezus Messias.
11-12-2009
Duration:1 hr 3 mins 33 secs
Views:820
Over de bekende gelijkenis van Jezus: de wijze en de dwaze maagden.
11-09-2009
Duration:56 mins 34 secs
Views:820
Bidden: een heel breed onderwerp. Maar de titel perkt het al direct in: werkt bidden? Wat heb je eigenlijk aan bidden? Waarom wordt het ene gebed wel verhoord en het andere niet? Luistert God trouwens ook naar gebeden van andersdenkenden? En hoe wordt er trouwens binnen het Joodse denken tegen gebed aangekeken? Op deze en andere vragen gaat Wim Hoogendijk in.
15-05-2009
Duration:36 mins 53 secs
Views:23381
In de loop van de geschiedenis is er al veel over gespeculeerd: het Duizendjarig (Vrede)Rijk. Volgens sommigen heeft het Rijk al plaatsgevonden, volgens anderen leven we er nu midden in. Weer anderen menen dat het nog moet komen. Hoe zit het nu in het Bijbelse denken over het Duizendjarige Rijk? Wat is het? Is het hetzelfde als het Vrederijk, Gods koninkrijk op aarde? En wanneer gaat het beginnen of leven we er al midden in? We willen met elkaar iets proeven van het overweldigende plan van God met deze planeet die Aarde heet.
17-04-2009
Duration:1 hr 5 mins 45 secs
Views:832
Hoe leef je een ‘heilig’ leven? Wat bedoelen we met ‘heiliging’? Waarom voelen zoveel christenen zich voortdurend schuldig? Wat bedoelen we eigenlijk met ‘zondigen’? Hoe word je verlost van je schuldgevoel? Waarom voelt Jezus zich in een kroeg meer op zijn gemak dan in een kerk? Over deze vragen en meer gaat het in deze studie.
14-03-2009
Duration:1 hr 5 mins 1 sec
Views:1080
Het thema van de jaarlijkse studiedag is dit keer: "Als God liefde is......". Centraal staan de grote vragen over het waarom van het lijden, de pijn, de dood en het kwaad. Als God liefde is, waarom kan dan het kwaad bestaan? Als God liefde is, waarom lijden Zijn schepselen dan pijn? Als God liefde is, waarom is er dan dood en zonde? Waarom is dan de wereld zoals deze is? Deel 2 en 3 van deze serie zijn van dr. Klaas Goverts
Powered by: truthengaged