Michaël Wittocx

Michaël Wittocx
Role: Spreker

Michaël Wittocx vertegenwoordigt, samen met zijn vrouw Carla, de Near East Ministry (NEM) in België. Michaël en Carla zijn bekende sprekers op de Reveilweken en geven onderwijs over de Bijbelse feesten. In het dagelijks leven is Michaël piano leraar aan het conservatorium in Mechelen.

Latest sermons by this teacher

29-10-2016
Views:466
In deze studie staan we stil bij het belang van de tempel in de Schrift. Opvallend is dat de eerste tempel gebouwd werd als een menselijk idee (David - Salomo) nadat God een aardse afdruk had laten bouwen van de hemelse tabernakel. De tempel in Jeruzalem is de plaats waar God Zijn Naam aan verbindt, voor Joden én voor de andere volkeren. In Jezus' optreden en onderwijs speelt de tempel een centrale plaats. En ook in de toekomst is er sprake van een nieuwe tempel. Ook staan we stil bij de tempel als beeld van je eigen lichaam, een beeld dat ook Jezus op Zichzelf toepaste.
21-03-2015
Duration:1 hr 13 mins 58 secs
Views:626
Michael Wittocx spreekt aan de hand van de hoofstukken 8,9 en 10 van Hebreeën over het Nieuwe Verbond, de hoofdzaak van het bijbelboek Hebreeën. Hij legt uit dat de volledige realisatie van het nieuwe verbond nog niet is gebeurd; dat is pas bij de Wederkomst. Hierbij is het verschil tussen zonde bedekken / vergeven / verzoenen en zonde wegnemen van groot belang. In Hebreeën is de herhaalde offerdienst in de Tenach een beeld van de tegenwoordige tijd (9:9) en in die zin valt er voor ons nog heel wat uit te leren. Het volmaakte offer zorgt ook voor het reinigen van hemelse dingen (9:23). Eén van de gevolgen van het volmaakte offer zal zijn dat er geen besef meer is van de zonde (10:2), een situatie die we nu nog niet kennen, maar waar we wél naar uitkijken.
11-05-2012
Duration:1 hr 4 mins 54 secs
Views:23943
Het Koninkrijk is blijkbaar niet alleen iets voor later, maar ook voor nu. Wat noemt Jezus om nu reeds dat Koninkrijk te zien er binnen te gaan? In verschillende Bijbelteksten wordt er gesproken over een 'koninklijk priesterschap'. Wat doe je daarmee in je dagelijks leven? Als we later met hem mee regeren, kunnen we daar nu dan al mee bezig zijn of niet? Michaël Wittocx laat in deze studie zien dat leven uit genade en de wetenschap dat God uiteindelijk alle mensen zal redden, niet betekent dat de oproep om heilig te leven voor ons niet zou gelden. Uiteraard niet als voorwaarde tot redding, maar wel als 'ambitie' omdat de liefde van Christus ons dringt.
15-10-2011
Duration:1 hr 27 mins 15 secs
Views:1331
De wereld zit eenvoudig in elkaar, toch? Je hebt goede mensen en je hebt slechte mensen. Je hebt daders en je hebt slachtoffers. Maar je hebt ook de loelav. Een heel apart gebruik tijdens het Loofhuttenfeest. In deze loelav (een bundeltje met verschillende ingrediënten voor in de hand) zijn alle soorten mensen vertegenwoordigd: goeden, slechten, onverschilligen, gelovigen, ongelovigen, heiligen en onreinen, etcetera. De complete loelav wordt tijdens Loofhuttenfeest aan God opgedragen en voor Hem heen en weer bewogen. Een bijzonder ritueel waar we belangrijke dingen van kunnen leren.
Powered by: truthengaged