Messages with tag - Gods plan

29-10-2016
Views:469
In deze studie staan we stil bij het belang van de tempel in de Schrift. Opvallend is dat de eerste tempel gebouwd werd als een menselijk idee (David - Salomo) nadat God een aardse afdruk had laten bouwen van de hemelse tabernakel. De tempel in Jeruzalem is de plaats waar God Zijn Naam aan verbindt, voor Joden én voor de andere volkeren. In Jezus' optreden en onderwijs speelt de tempel een centrale plaats. En ook in de toekomst is er sprake van een nieuwe tempel. Ook staan we stil bij de tempel als beeld van je eigen lichaam, een beeld dat ook Jezus op Zichzelf toepaste.
20-09-2013
Duration:1 hr 29 mins 26 secs
Views:984
Heeft God een plan met deze wereld? Wat is Zijn plan dan? Waar gaat het naartoe? Als je de wereldgeschiedenis bekijkt dan kun je daar allerlei modellen op loslaten: economisch, technologisch, geografisch. Maar als je een aantal lagen dieper graaft: waarom zijn wij er überhaupt? Wat heeft de geschiedenis van de mensheid voor zin? Luister deze studie tot op het eind waar Wim in gaat op de vraag: heeft God nu al dat kwaad nodig om tot iets goeds te kunnen komen?
23-04-2010
Duration:1 hr 8 mins 28 secs
Views:921
Wat is de toegevoegde waarde van de mens in Gods plan? Een Rabbi zei eens: "God heeft de wereld opzettelijk onvoltooid gelaten, zodat het door de mens kan worden afgemaakt." Een spannend perspectief. Deze studie hoort bij de serie bijbelstudies uit het Omegaweekend 2010.
15-05-2009
Duration:36 mins 53 secs
Views:23384
In de loop van de geschiedenis is er al veel over gespeculeerd: het Duizendjarig (Vrede)Rijk. Volgens sommigen heeft het Rijk al plaatsgevonden, volgens anderen leven we er nu midden in. Weer anderen menen dat het nog moet komen. Hoe zit het nu in het Bijbelse denken over het Duizendjarige Rijk? Wat is het? Is het hetzelfde als het Vrederijk, Gods koninkrijk op aarde? En wanneer gaat het beginnen of leven we er al midden in? We willen met elkaar iets proeven van het overweldigende plan van God met deze planeet die Aarde heet.
17-11-2005
Duration:1 hr 15 mins 45 secs
Views:1069
Wat is nu Gods grote Plan met de mens en zijn wereld? Beginnend bij de schepping komen de vragen al direct. Waarom heeft Hij, die vanaf het begin het einde overziet, de boom van de kennis van goed en kwaad in de hof gezet? Het was toch geen verrassing voor God dat het mis zou lopen met Eva en Adam? Wat had God daarmee voor, wat is Zijn doel? En is Zijn doel mislukt met de intrede van zonde en dood? Zit God nu op plan B om met Jezus nog te redden wat er te redden valt van plan A? Het boek Genesis bevat al veel antwoorden en de echte ontknoping is de herschepping waar deze serie Bijbelstudies over gaan: deel 2 volgt.....
16-09-2005
Duration:54 mins 41 secs
Views:1101
Een belangrijke sleutel tot het verstaan van het plan van God blijken de bijbelse begrippen olam en aioon te zijn. Vaak door eeuwigheid vertaald in onze NBV-vertaling en door velen verstaan als “altijd durend” of “zonder begin en eind”. De Bijbel spreekt echter van eeuwigheden en blijkt lange tijdsperiode met een begin en een eind aan te duiden. Bijzonder om te ontdekken dat ook het bijvoeglijk naamwoord aionisch (eeuwig) daarmee geen “eindeloos” betekent, maar betrekking heeft op de aioon; de eeuw betreffend. En dan komen natuurlijk de vragen: welke aionen zijn er dan in Gods Plan en wat betekent dan eeuwige straf en eeuwig leven?
Powered by: truthengaged